Søg
 

Specialpsykologuddannelsen

Information i forhold til specialpsykologuddannelse.

​Psykiatriledelsen byder specialpsykologerne velkomne i Psykiatrien Region Sjælland.

Psykiatrien har udarbejdet en strategiplan for specialpsykologer i Psykiatrien frem mod år 2020. Planen indeholder Psykiatriledelsens forventninger til psykologers rolle i Psykiatrien frem mod år 2020. Strategiplanen omhandler særligt den nye rolle som specialpsykolog, men der er brug for alle psykologer, så planen inddrager også andre psykologstillinger. 

I foråret 2015 afholdte vi en stor konference for alle psykologer og læger ansat i Psykiatrien Region Sjælland. På denne side kan du se uddrag fra dagen med flere eksterne og interne oplægsholdere. I materialet kan du også få et indblik i specialpsykologers hverdag i Psykiatrien Region Sjælland.

Hurtigere og bedre patient forløb med specialpsykologer

En voksenpsykiatrisk og en børne- og ungdomspsykiatrisk sengeafdeling fortalte på konferencen, hvordan de i det daglige bruger specialpsykologer i deres arbejde.

Ny medspiller skaber debat og nye muligheder i Psykiatrien

I 2020 skal 40 procent af psykologerne i Region Sjælland være specialpsykologer.

Faggrupper skal kende hinandens arbejdsopgaver

Et gruppearbejde om to cases skulle bidrage til debatten omkring specialpsykologernes rolle i behandlingen, samt sætte fokus på hvordan arbejdet mellem speciallæge og specialpsykolog kan fordeles.

Oprettet
07.03.12
Opdateret
23.08.22
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Psykiatrien Region Sjælland
Psykiatriledelsens stab
Fælledvej 6
Bygning 3, 3. sal
4200 Slagelse
Tlf. 58 53 60 00
 

 Uddannelsesprogram

 
 

 Strategiplan

 

Min Sundhedsplatform

MinSundhedsplatform.dk

Se din journal og dine prøvesvar på www.MinSundhedsplatform.dk