Søg
 

Ny medspiller skaber debat og nye muligheder i Psykiatrien

I 2020 skal 40 procent af psykologerne i Region Sjælland være specialpsykologer.

​For at diskutere de nye specialpsykologers rolle i psykiatrien havde Psykiatriledelsen arrangeret en konference den 19. marts 2015 med fokus på dette.

Søren Bredkjær bød velkommen og inviterede både oplægsholdere og tilhører til åbent at diskutere både muligheder og udfordringer omkring specialpsykologernes fremtidige rolle i psykiatrien.

”Målet med i dag er ikke at præsentere et glansbillede. Vi vil gerne indbyde til debat omkring, hvad specialpsykologerne er, og hvad de kan byde ind med som nye medspillere på banen. Dagen kan byde på nye udfordringer og muligheder, og vi vil gerne tale om både de positive aspekter og udfordringerne.”

Sådan åbnede Søren Bredkjær, lægefaglig vicedirektør, konferencen om Specialpsykologer.

Og der var lagt op til en god debat på konferencen. Flere af deltagerne ved konferencen udtrykte en bekymring for, at specialpsykologerne skal erstatte speciallæger i psykiatrien. Men både den nye Strategiplan for specialpsykologer i Psykiatrien og Søren Bredkjær afkræftede dette:

”Vi mangler speciallæger i Psykiatrien, det er ingen hemmelighed. Men uddannelsen som specialpsykolog er ikke kun opstået af nød. Der er et behov for, de kvalifikationer specialpsykologerne har. Og der er et behov for at nytænker arbejdsopgaverne og – fordelingen på afdelingerne,” sagde Søren Bredkjær.

Også formanden for Dansk Psykologforening Eva Secher Mathiasen, der var en af oplægsholderne ved konferencen, gav udtryk for, at Psykiatrien er under udvikling: ”Der bliver stillet nye og højere krav til Psykiatrien for øjeblikket, og det giver os nogle nye muligheder. Specialpsykologerne skal ikke være mini-læger, men der kan ske kompetence glidninger mellem faggrupperne. Det er vigtigt, at vi samarbejder så den samlede opgaveløsning bliver bedre.”

Ingen medicin og ingen tvang

Der var stor enighed om, hvad specialpsykologer ikke kan lave. De kan ikke ordinere medicin og de kan ikke ordinere tvang. Men når det kom til, hvad specialpsykologerne kan og skal kunne, var uenigheden større.

Eva Secher Mathiasen var klar i mælet om, hvad hun, mener specialpsykologer kan:

”De kan blandt andet stille diagnoser, behandle og formidle. Psykologerne har nogle andre værktøjer end lægerne, og derfor gør de også tingene anderledes. De gør det ikke hverken dårligere elle bedre, bare anderledes,” sagde hun.

Alle stole var besat i salen under debatten, og der blev ivrigt stillet spørgsmål til og debatteret om hvad specialpsykologer kan, skal og må.
 

Specielt hvorvidt specialpsykologerne formelt kan stille diagnoser blev debatteret ivrigt, da flere af deltagerne mente, at dette ansvar udelukkende kunne ligge hos speciallægen.

”Der er en risiko for, at der ikke er fokus på det medicinske og somatiske, hvis det udelukkende er specialpsykologer, der behandler,” sagde Thomas Middelboe, formand for Dansk Psykiatrisk Selskab og fortsatte: ”Psykiaterne kan noget, som psykologerne ikke kan, og psykologerne kan noget, som psykiaterne ikke kan. Derfor er det vigtigt, at vi samarbejder.”

Skal også tage ubekvemme arbejdsopgaver

Eva Secher Mathiasen lagde op til, at psykologerne også skulle påtage sig nogle af de ”ubekvemme” opgaver. Hvilket Thomas Middelboe var helt enig i: ”Man skal tage ansvar for ledelse, akut området og tilsynet i somatikken som psykologer. Det nytter ikke, at speciallægerne kun sidder tilbage med de trælse opgaver, så er der færre, der vælger at blive speciallæger.”

Netop fordelingen af de trælse opgaver var Jan B. Kristensen, næstformand for Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab i Danmark, også meget optaget af.

”Specialpsykologer er et dårligt svar på lægemanglen, og jeg kan være bekymret for, om det forstærker manglen på speciallæger, hvis de mere spændende opgaver bliver flyttet fra speciallæger til specialpsykologer. Til gengæld er specialpsykologer det gode svar på at øge kompetencerne i psykiatrien og på den måde fastholde de dygtige medarbejdere,” sagde han i sit oplæg om samspillet mellem psykiater og specialpsykolog i børne- og ungdomspsykiatrien.

Oplægsholderne deltog efterfølgende i en paneldebat, hvor debat- og spørgelysten blandt tilhørerne var stor.
Blandt de yngre læger var der flere spørgsmål omkring fordelingen af arbejdsopgaverne mellem speciallæger og psykologer. Alle paneldeltagere var dog enige om at specialpsykologerne ikke hverken skal eller kan erstatte speciallægerne, men at de skal samarbejde og hjælpe hinanden med at løse de mange opgaver i psykiatrien.

Panel bestod af formiddagens oplægsholdere. Fra venstre er det formand for Dansk Psykologforening Eva Secher Mathiasen, formand for Dansk Psykiatrisk Selskab Thomas Middelboe, næstformand for Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab Jan B. Kristensen samt lægefaglig vicedirektør for Psykiatrien Søren Bredkjær.
 

”Speciallægerne er ikke sådan nogen, der skal hives ud af skabet og støves af en gang i mellem, når der skal ordineres medicin eller tvang, eller de skæve vagter skal dækkes. Psykologerne skal også tage fra,” sagde Eva Secher Mathiasen.

Alle i panelet understregede, at det er vigtigt at holde en åben debat om, hvad specialpsykologer kan og skal lave fremover, også ude på afdelingerne.

”Det er vigtigt, vi ved, hvad de andre faggrupper kan, så vi kan bruge hinandens faglighed bedst muligt,” sagde Thomas Middelboe.

 

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
01.06.15
Opdateret
07.12.16
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Psykiatrien Region Sjælland
Psykiatriledelsens stab
Fælledvej 6
Bygning 3, 3. sal
4200 Slagelse
Tlf. 58 53 60 00

Min Sundhedsplatform

MinSundhedsplatform.dk

Se din journal og dine prøvesvar på www.MinSundhedsplatform.dk