Søg
 

Hurtigere og bedre patient forløb med specialpsykologer

En voksenpsykiatrisk og en børne- og ungdomspsykiatrisk sengeafdeling fortalte på konferencen, hvordan de i det daglige bruger specialpsykologer i deres arbejde.

​Der er allerede ni specialpsykologer ansat i Region Sjælland. Men hvad laver de egentligt, når nu deres arbejdsopgaver stadig er til debat? Til at svare på dette var henholdsvis et voksen- og en børne- og ungdomspsykiatrisk sengeafsnit, der allerede har ansat en specialpsykolog, inviteret til at fortælle om deres hverdag.

Panelet bestod af (fra venstre) overlæge Nicolai Renstrøm, specialpsykolog Michael Neerup-Lundh begge fra S3 i Psykiatrien Syd samt specialpsykolog Stefan Lock Jensen og overlæge Bent Kawa fra U1 i Psykiatrien Øst.
 

De to afsnit havde fordelt arbejdet i mellem sig forskelligt. For eksempel har specialpsykolog Stefan Lock Jensen fra U1 i Psykiatrien Øst almindelige ledelsesopgaver, mens hans kollega i Psykiatrien Syd specialpsykolog Michael Neerup-Lundh fra S3 samtidig har personale ansvar.

”Inden jeg sagde ja til at blive overlæge og arbejde sammen med en specialpsykolog, havde jeg gjort mig en masse tanker om, hvordan ledelsen skulle fungere i praksis. Men det handler om at se på de kompetencer, hver enkelt bidrager med for eksempel i forhold til ledelseskompetencer. Der er faggrænserne ikke så vigtige,” sagde Nicolai Renstrøm fra S3 i Psykiatrien Syd.

Intens brug af psykologer

Børne- og ungepsykiatrien har brugt psykologer meget til behandling, men inden specialpsykologuddannelsen gik der længe, inden de kunne komme ud i klinikkerne.

”Før brugte vi tre til fire år på at uddanne dem til at arbejde i vores klinikker, men det er nu løst med specialpsykologuddannelsen. Psykologernes psykopatologisk viden var noget begrænset, men specialpsykologerne har en større indsigt,” sagde Bent Kawa fra U1 i Psykiatrien Øst.

Som specialpsykolog på U1 har Stefan Lock Jensen blandt andet sagsansvar.

”Sådan noget som at lave udgangsaftaler kan jeg lige så vel lave, som Bent (Kawa red.) kan. Og så har vi meget fokus på at være flerfaglige. Vi har hver vores kompetencer, og de skal spille sammen,” fortalte Stefan Lock Jensen, der samtidig understregede, at som specialpsykolog er det vigtigt at vide, hvornår man skal trække en speciallæge ind.

Tavler sikre kontinuite

På begge afsnit er der ingen tvivl om, at specialpsykologen har været med til at aflaste speciallægerne.

”Inden, der var specialpsykologer, lavede speciallægen alt foruden test og terapi, i dag deles vi om opgaverne, ” fortalte Nicolai Renstrøm.

På S3 gennemgås alle patienter med hele personalet på såkaldte tavlemøder. Ifølge Michael Neerup-Lundh giver dette en kontinuitet i behandlingerne.

”Når der kommer nye patienter gennemgår vi som ledelse patienten sammen. Derefter udpeger vi en tovholder, der koordinerer behandlingsforløbet. Hvis der er udprægede somatiske problemstillinger, er det typisk Nicolai (Renstrøm red.), der koordinerer. I andre tilfælde er det mig,” sagde Michael Neerup-Lundh.

Samarbejde tager tid

Det giver ifølge både speciallæge og -psykolog et bedre forløb for patienten. Som eksempel fortæller de om en unge mand, der blev henvist til afsnittet.

”Så man på denne her patient med lægefaglige-briller, var han blevet tvangsindlagt, hvilket havde været en klar eskalering af situationen, men efter en samtale med Michael (Neerup-Lundh red.) er patienten nu i ambulant behandling, hvilket har givet et meget bedre forløb,” sagde Nicolai Renstrøm.

”Kodeordet er samarbejde mellem speciallæger og –psykologer. Og det tager tid,” sagde Michael Neerup-Lundh.

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
01.06.15
Opdateret
07.12.16
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Psykiatrien Region Sjælland
Psykiatriledelsens stab
Fælledvej 6
Bygning 3, 3. sal
4200 Slagelse
Tlf. 58 53 60 00

Min Sundhedsplatform

MinSundhedsplatform.dk

Se din journal og dine prøvesvar på www.MinSundhedsplatform.dk