Søg
 

Faggrupper skal kende hinandens arbejdsopgaver

Et gruppearbejde om to cases skulle bidrage til debatten omkring specialpsykologernes rolle i behandlingen, samt sætte fokus på hvordan arbejdet mellem speciallæge og specialpsykolog kan fordeles.

​Konferencedeltagerne blev delt ud i små grupper for at diskutere to case-oplæg, der berørte nogle af de dilemmaer, der kan opstå når specialpsykologer bliver en del af hverdagen. Og snakken gik lystigt i grupperne. Det var helt tydeligt, at der blandt psykologer, læger og sygeplejersker var vidt forskellige opfattelser af, hvad specialpsykologerne kan, skal og må og hvordan de kan arbejde sammen med de andre faggrupper.

Grupperne fik et par minutter til at læse og forholde sig til casen inden diskussionen gik i gang
 

”Der er helt sikkert nogle konkrete udfordringer i forhold til specialpsykologerne og deres arbejde. En time er egentligt ikke nok til sådan nå hele vejen rundt om dem, men jeg synes, der er kommet en masse input at arbejde videre med, så håber jeg, der er nogen, der samler det hele op,” fortalte Aleksandra Kristensen, psykolog ved Psykiatrisk Klinik i Næstved.

Selvom tiden måske ikke var lang nok til at løse alle udfordringer omkring specialpsykologerne, var der generelt stor tilfredshed med gruppe arbejdet.

”Det var nogle gode og realistiske cases, synes jeg. Dog var døgnpersonalets opgaver ikke beskrevet, og de vil jo altid tilse en patient. Men det er en god idé at have gruppearbejde til en konference. Der er mange spørgsmål, og det er vigtigt, vi får talt om, hvad vi hver især som faggruppe kan byde ind med i fremtiden,” mente Anne Reippuert Holm, afdelingssygeplejerske på børne- og ungdomspsykiatrisk klinik i Holbæk.

Indblik i andres verden

Anne Reippuert Holm mener, det er så vigtigt at ledelserne deltager og medvirker til at afklarer de forskellige faggruppers kommende roller, at hun har afbrudt sin ferie for at deltage i konferencen.

”Jeg synes, det er vigtigt, at vi som ledelse er repræsenteret her, og jeg har fået et spændende indblik i de andre faggruppers verden, og hvordan specialpsykologer kan bruges på et afsnit. Det er jo en stor proces. Der er nogle arbejdsgange, der skal laves om. For eksempel er det spændende, hvilken rolle specialpsykologerne skal spille på døgnafdelingerne,” sagde hun om gruppearbejdet.

På børne- og ungdomspsykiatrisk klinik i Holbæk er der tilknyttet en merit-uddannet specialpsykolog, der blandt andet fungerer som mødeleder.

”Vi har lige skullet finde ud af, hvad hun kan bruges til i vores klinik. Men hun bidrager blandt andet med en stor faglighed til vores møder, og så er hun meget involveret i et projekt om et samarbejde med kommunerne omkring behandling af helt små børn,” fortalte Anne Reippuert Holm, der gerne vil dele erfaringer med andre afdelinger i regionen.

 

Efter at have diskuteret i de små grupper blev der samlet op og diskuteret i tre større grupper.

Citater fra gruppearbejdet:

”Det er vigtigt, at der er nogle helt klare arbejdsbeskrivelser for specialpsykologerne”

”Ansvaret (for diagnoser red.) skal placeres et sted”

”Viljen til samarbejde mellem specialpsykolog og -læge skal være til stede”

”Det er vigtigt at have et helhedssyn på patienten, derfor er det vigtigt at en læge også tilser patienten”

”Det kunne måske være en idé, hvis ikke den samme patient måtte tilses to gange i træk af en specialpsykolog. Der skal simpelthen en læge indover for at sikre, det somatiske også får opmærksomhed”

”Det er vigtigt at vide, hvad ens kollegaer kan rent fagligt”

”På sengeafsnittene er der jo også døgnpersonale i form af sygeplejersker og sosuer til at holde øje med patientens somatiske tilstand, det skal vi huske på” 

Download

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
01.06.15
Opdateret
07.12.16
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Psykiatrien Region Sjælland
Psykiatriledelsens stab
Fælledvej 6
Bygning 3, 3. sal
4200 Slagelse
Tlf. 58 53 60 00

Min Sundhedsplatform

MinSundhedsplatform.dk

Se din journal og dine prøvesvar på www.MinSundhedsplatform.dk