Søg
 

Visitation

Psykiatrisk Visitationsklinik modtager henvisninger på patienter med behov for elektiv behandling.

Gennemgang af henvisninger

Psykiatrisk Visitationsklinik visiterer dagligt og patienten får besked inden for 8 hverdage.

Det vurderes, om henvisningen indeholder tilstrækkelige oplysninger til, at visitering kan foretages og om Psykiatrien har et udrednings- eller behandlingstilbud til den henviste patient.

I Psykiatrien udbydes der pakkeforløb i Psykiatrien Region Sjælland til de fleste psykiske lidelser.

Afhængig af behandlingstilbud, patientens bopæl og ventetider visiteres der til:

 • Et distriktspsykiatrisk team.
  Målgruppen er fortrinsvis mennesker med psykoser og/eller forventet længerevarende behandlingsforløb
  eller
 • En psykiatrisk klinik.
  Målgruppen er hovedsagelig mennesker med ikke psykotiske lidelser og med et forventeligt kortere behandlingsforløb
 • Klinik for Spiseforstyrrelse
 • Specialklinikken:
  • Distriktspyskiatrien for ældre
  • Klinik for Selvmordsforebyggelse
  • Klinik for Traumatiserede Flygtninge         

Efter endt visitation bookes der tid til første ambulante besøg for patienten, dette gælder dog ikke specialklinikkerne, der selv indkalder patienten. 

Alle patienter skal have tid til første samtale inden for 30 dage for at kunne overholde behandlingsgarantien. Hvis ikke de 30 dages ventetid kan overholdes ved det nærmeste behandlingssted i optageområdet, vil patienten blive tilbudt et andet behandlingssted, som kan overholde garantien.
Såfremt patienten ønsker det nærmeste behandlingssted på trods af ventetiden, skal patienten kontakte Psykiatrisk Visitationsklinik.

Hvis der ikke er indikation for udredning og behandling

Hvis det vurderes, at der ikke er indikation for udredning og behandling i Psykiatrien, Region Sjælland ud fra henvisningen, kan der være flere årsager til dette:

 • Udredningen og behandlingen kan lige så godt varetages udenfor sygehuspsykiatrien. Det kan evt. være hos egen læge, PPR,  psykolog eller praktiserende psykiater.
 • Måske mangler der kopi af tidligere undersøgelser eller lignende, før der kan tages stilling til henvisningen.
 • Henvisningen  kan være så mangelfuld på data, at den ikke kan behandles.

Der sendes brev til henviser med begrundet afslag af henvisningen. Ligeledes sendes der brev til patienten med begrundelsen.​

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
03.05.12
Opdateret
10.08.22
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Psykiatrien Region Sjælland
Psykiatrisk Visitationsklinik
Fælledvej 6
Bygning 3, 4. sal
4200 Slagelse
Tlf. 58 53 61 00
Telefontid:

Mandag - fredag kl. 8.00-15.00

 

 Mere om For fagpersoner

 

Min Sundhedsplatform

MinSundhedsplatform.dk

Se din journal og dine prøvesvar på www.MinSundhedsplatform.dk