Søg
 

Materiale der sendes til patienten

Information om skriftligt materiale der sendes til patienterne.

Når visitation er foretaget og det er besluttet, at patienten tilbydes et udrednings- eller behandlingsforløb i psykiatrien, sendes følgende skriftlige materiale til patienten. Vi sender altid i e-boks, medmindre patienten er frameldt dette. Unge i alderen 15-17 år får indkaldelse både i e-boks og som fysisk brev.

 

Børn og unge

 
  • Brev med tid, dato og sted for første ambulante besøg
  • Oplysningsskema (skema A og B)
  • Samtykkeerklæring
  • Information om frit sygehusvalg
 

Voksne

 
  • Brev med tid, dato og sted for første ambulante besøg
  • Information om frit sygehusvalg
  • Oplysningsskema, som patienten anmodes om at udfylde hjemme og medbringe til første ambulante besøg.

Har patienten behov for yderligere informationsmateriale udleveres det på den lokale enhed.​

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
03.05.12
Opdateret
02.06.22
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Psykiatrien Region Sjælland
Psykiatrisk Visitationsklinik
Fælledvej 6
Bygning 3, 4. sal
4200 Slagelse
Tlf. 58 53 61 00
Telefontid:

Mandag - fredag kl. 8.00-15.00

Min Sundhedsplatform

MinSundhedsplatform.dk

Se din journal og dine prøvesvar på www.MinSundhedsplatform.dk