Søg
 

Henvisning

Information om hvortil henvisninger skal sendes.

Henvisninger  skal sendes til Psykiatrisk Visitationsklinik

  • Lokationsnummer: 5790001989385
  • For somatiske afdelinger i Region Sjælland: 34.

Undtaget er henvisninger til:

  • Retspsykiatrien - lokationsnummer 5790001363055 

Henvisninger skal sendes direkte til dertil.

Elektroniske henvisninger foretrækkes.
Evt. papirhenvisninger bedes skannet og mailet til Psykiatrisk Visitationsklinik.
Send en mail til Psykiatrisk Visitationsklinik (Sikker mail)

Offentlige myndigheder kan sende sikker mail til Psykiatrisk Visitationsklinik. Dette gøres ved at kopiere mailadressen psy-visitation@regionsjaelland.dk ind i Jeres eget mailsystem (Outlook eller lign.) og derfra sende digital post til Psykiatrisk Visitationsklinik.

Hvem kan henvise?
Vi modtager alene lægehenvisninger til voksenpsykiatrien. Det kan være fra praktiserende læger, speciallæger i psykiatri, somatiske sygehuse, lægekonsulenter tilknyttet misbrugscentre eller evt. andre læger, som har patienten i behandling.

Vi modtager henvisninger til børne- og ungdomspsykiatrien fra praktiserende læger, speciallæger i psykiatri og pædiatri og fra kommunale myndigheder herunder PPR, sagsbehandlere og Børne- og Ungdomspsykiatrisk Forum (BUF).

Henvisning på børn og unge (data som henvisningen skal indeholde)Henvisning på voksne (data som henvisningen skal indeholde)

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
03.05.12
Opdateret
05.07.22
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Psykiatrien Region Sjælland
Psykiatrisk Visitationsklinik
Fælledvej 6
Bygning 3, 4. sal
4200 Slagelse
Tlf. 58 53 61 00
Telefontid:

Mandag - fredag kl. 8.00-15.00

Min Sundhedsplatform

MinSundhedsplatform.dk

Se din journal og dine prøvesvar på www.MinSundhedsplatform.dk