Søg
 

Henvisning på børn og unge

Hvad skal henvisningen indeholde?

Der henvises til: 

Den gode henvisning til Psykiatrien - Børn og Unge. 

Hvem kan henvise

Praktiserende læger, privatpraktiserende børne- og ungdomspsykiatere, kommunale myndigheder og Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) kan henvise børn og unge, der ikke er fyldt 18 år, til Børne- og Ungdomspsykiatrien Region Sjælland. Det forudsættes, at den psykiske lidelse har en kompleksitet og sværhedsgrad, som kræver tværfaglig indsats.
 

For kommuner

Børn og unge med vanskeligheder, som allerede er kendte af de kommunale myndigheder eller PPR, eller hvor vanskelighederne er manifeste i skole og/eller daginstitution, henvises med fuld dokumentation for tidligere undersøgelser, skoleobservationer, socialfaglige og eller pædagogisk-psykologisk vurderinger og handleplaner. Disse patienter (f.eks. børn og unge med mistanke om ADHD, autisme, indlæringsmæssige vanskeligheder, anbragte børn og unge, socialt udsatte børn og unge) henvises med fordel direkte fra den relevante myndighed.
 

Ved henvisning fra kommuner

Anvend nedenstående henvisningsskema. 
Åbn skemaet, udfyld det på computeren, gem det på dit eget drev og send det efterfølgende via sikker mail (mail ses af skemaet)
 
 

Ønskes der faglig sparring før udarbejdelse af henvisning kan Psykiatrisk Visitationsklinik kontaktes på tlf. 58536100. 

For praktiserende læger

Børn og unge med nyopståede psykiatriske lidelser som depression, spiseforstyrrelse, angst og OCD, og hvor sværhedsgraden af symptomerne kræver udredning/behandling i Sygehuspsykiatrien, henvises med fordel af den praktiserende læge.
 

Det vil sige, at der fra egen læge ønskes data om:

 • Henvisningsdiagnose - evt. bidiagnoser
 • Patientoplysninger
 • Kontaktoplysninger på forældre herunder hvem der har forældremyndighed eller evt. værge og samtykke
 • Aktuelle symptomer (selvmordsrisiko)
 • Trivsel
 • Tidligere udredning og behandling
 • Somatisk lidelse
 • Sociale forhold (familieforhold, børnehave/skole, sygemelding etc.)
 • Motivation for behandling
 • Medicinstatus
 • Evt. misbrug
 • Kopi af relevante sagsakter, undersøgelsesrapporter og handleplaner
Egen læge kan med fordel også anvende henvisningskemaet til Børne- og Ungdomspsykiatrien i Region Sjælland. Se skema ovenfor.

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
11.10.13
Opdateret
04.10.22
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Psykiatrisk Visitationsklinik
Fælledvej 6
Bygning 3, 4. sal
4200 Slagelse
Tlf. 58 53 61 00
Telefontid:

Mandag - fredag kl. 8.00-15.00

Min Sundhedsplatform

MinSundhedsplatform.dk

Se din journal og dine prøvesvar på www.MinSundhedsplatform.dk