Søg
 

Opgaver og medlemmer

Tværfaglige forskergruppe om forebyggelse af selvmord og selvskade.

​​​​

Psykiatrien i Region Sjælland har i 2021 etableret forskergruppen: Tværfaglige forskergruppe om forebyggelse af selvmord og selvskade. Formålet med gruppen er at samle og understøtte den tværfaglige forskning, der foregår inden for forebyggelse af selvmord og selvskade i regionen. Medlemmerne af gruppen er professionelle, der er aktivt involveret i forskning inden for forebyggelse af selvmord og selvskade. Gruppen holder 3-4 møder årligt i Roskilde af 1,5 times varighed.

Gruppens opgaver er: 

  • Dialog om projekter (ideer, kommende og igangværende) med henblik på sparring/feedback 
  • Dialog om udvalgte artikler, der har interesse for gruppen
  • Videndeling og overblik over den eksisterende forskning inden for området
  • Ideudvikling af nye tværfaglige forskningsprojekter

Hvis du ønsker forskergruppens sparring til et projekt/en projekt-ide eller hvis du ønsker at deltage i gruppen, kan du kontakte Lisbeth Hybholt på lihy@regionsjaelland.dk

Gruppens medlemmer: 

Hybholt, Lisbeth. Seniorforsker, cand.cur., ph.d.: Lisbeth Hybholt — Region Sjælland (regsj.dk)

Berring, Lene Lauge. Ledende oversygeplejerske, SD, cand.cur. ph.d., Lektor, MVU forskningsleder: Lene Laug​e Berring — Syddansk Universitet (sdu.dk) 

Arnfred, Sidse Marie. Afsnitsledende overlæge, professor i psykiatri, ph.d.: Sidse Marie Hemmingsen Arnfred — Region Sjælland (regsj.dk) 

Halling, Lene Hastrup. Seniorforsker, cand.oecon., ph.d.: Lene Halling Hastrup — Region Sjælland (regsj.dk) 

Jeppesen, Pia. Klinisk professor, ph.d.: Pia Jeppesen — Region Sjælland (regsj.dk)

Jørgensen, Mie Sedoc. Postdoc, cand.psych., ph.d.: Mie Sedoc Jørgensen — Region Sjælland (regsj.dk)

Kongerslev, Mickey Toftkjær. Seniorforsker, cand.psych., ph.d.: Mickey T Kongerslev — Region Sjælland (regsj.dk)

Kynde, Anette Juel. Ph.d.-studerende: Anette Juel Kynde — Region Sjælland (regsj.dk)

Søndergaard, Rikke. Forskningsassistent, cand.scient.san.: Rikke Søndergaard - Region Sjælland (regionsjaelland.dk) 

Simonsen, Erik. Forskningschef, professor, ph.d., dr.h.c.: Erik Simonsen — Region Sjælland (regsj.dk)​​

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
10.11.21
Opdateret
29.09.22
Link til denne side:
Andre sider under Tværfaglig forskergruppe om forebyggelse af selvmord og selvskade
 

 Kontakt

 
Psykiatrien Region Sjælland
​Psykiatrisk Forskningsenhed
Fælledvej 6
Bygning 3, 4. sal
4200 Slagelse
Tlf. 58 53 60 70