Søg
 

Forskningskodeks

Integritet i forskning.

Uddrag af Vancouver guidelines for medforfatterskab
 
En person skal tilbydes medforfatterskab, hvis vedkommende opfylder disse fire krav fra Vancouver-guidelines:
  • Væsentlige bidrag til idé bag eller design af arbejdet eller til tilvejebringelsen, analysen eller fortolkningen af data til arbejdet
  • Udfomning af arbejdet eller kritisk revidering i forbindelse med betydningsfuldt intellektuelt indhold
  • Endelig godkendelse af den version, der skal publiceres
  • Aftale om at være ansvarlig for alle aspekter af det udførte arbejde ved at sikre, at spørgsmål i relation til præcisionen eller integriteten af enhver del af arbejdet bliver tilstrækkeligt undersøgt og løst

Undervisningsministeriets kodeks for integritet i forkning kan downloades her

 

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
15.04.20
Opdateret
15.04.20
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Psykiatrien Region Sjælland
​Psykiatrisk Forskningsenhed
Fælledvej 6
Bygning 3, 4. sal
4200 Slagelse
Tlf. 58 53 60 70