Søg
 

Tilknytningsforstyrrelser hos børn med ADHD - SOSTRA

Phd.-studerende: Ole Jakob Storebø, psykolog

​Projektbeskrivelse

Mange børn med ADHD har, foruden deres kernesymptomer, der består af hyperaktivitet, impulsivitet og manglende evne til at fastholde deres opmærksomhed, vanskeligheder i det sociale samspil, som belaster relationen til forældre, jævnaldrende og skolelærere og dermed deres skolepræstationer. Mange børn med ADHD har stor hjælp af at modtage medicinsk behandling, som har en god effekt på børnenes problemer med hyperaktivitet, impulsivitet og manglende opmærksomhed. De sociale problemer vil formentlig ikke afhjælpes tilstrækkeligt med medicin alene. Flere undersøgelser har vist, at socialfærdighedstræning hjælper børn med ADHD i forhold til deres sociale problemer. Det er også en interessant problemstilling at undersøge forskelle i behandlingseffekt i forhold til børn med ADHD's tilknytningskompetencer, idet det må formodes, at forskelle i tilknytningskompetencer også afspejler sig i børnenes relationelle og sociale problemer.

Formålet med forsøget

Det primære formål er at undersøge effekten af kombinationen social færdighedstræning, forældretræning og standardbehandlingen versus standardbehandling over for ADHD - patienter.

Det sekundære formål er at undersøge forskelle i behandlingseffekt set i forhold til ADHD-børnenes forskellige tilknytningskompetencer: tryg tilknytning, utryg undgående tilknytning, utryg ambivalent/modstridende tilknytning samt desorganiseret tilknytning.

Det tertiære formål er at undersøge forskelle i behandlingseffekt se i forhold til forældrenes grad af ADHD symptomer. 

Metode

Børn i alderen 8-12 år med ADHD diagnose bliver randomiseret til enten kombinationen standardbehandling, socialfærdighedstræning og forældretræning eller standardbehandling. Styrkeberegningen viser, at der skal inkluderes 52 patienter i forsøget for at opnå en 4 points forskel på den primære effektmåling. En ph.d.-studerende gennemfører undersøgelserne af børnene ved indgangen af forsøget, efter tre måneder og efter seks måneder. 

Inklusion

Inklusion til projektet startede 1/8 2009 og forventet afslutning er 1/11 2011.

Projektet foregår i Børnepsykiatrisk Ambulatorium, Holbæk, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling, Psykiatrien Region Sjælland. 

Indskrevet ved Københavns Universitet, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet: 01.11.2008, afleverer 31.10.2011

Vejledere: Professor, forskningschef, ph.d. Erik Simonsen; overlæge, ph.d. Jesper Pedersen; professor Per Hove Thomsen; Christian Gluud

Mail: ojst@regionsjaelland.dk

 

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
06.12.11
Opdateret
13.06.17
Link til denne side:
Andre sider under Ph.d.-studium
 

 Kontakt

 
Psykiatrien Region Sjælland
​Psykiatrisk Forskningsenhed
Fælledvej 6
Bygning 3, 4. sal
4200 Slagelse
Tlf. 58 53 60 70