Søg
 

Ph.d.-koordinator

Ph.d.-koordinator i Psykiatrien.

​Ph.d.-koordinatoren (p.t. Anne Bryde Christensen​) er primært knyttet til de ph.d.-studerende, der er indskrevet på SUND, men alle ph.d.-studerende i Psykiatrien Region Sjælland er velkomne til møder mv. arrangeret af ph.d.-koordinatoren.

Ph.d.-koordinatorens opgaver er bl.a.​

  • Iværksætte tiltag, der bidrager til de ph.d.-studerendes trivsel og udvikler de sociale og faglige rammer omkring de ph.d.-studerende i Psykiatrien.
  • Være tilgængelig for ph.d.-studerende, der henvender sig. Ph.d.-koordinatoren kan være sparringspartner for den ph.d.-studerende samt henvise videre til relevante instanser og være bindeled til Ph.d.-skolen.
  • Der vil også være mulighed for at afholde sociale og/eller faglige arrangementer ud fra de ph.d.-studerendes eventuelle ønsker og behov (Ph.d.-skolen kan yde støtte hertil efter ansøgning med oplysning om formål, beløbsramme, indhold og forventet antal deltagere).
  • Den ph.d.-studerende vil sørge for at byde nye ph.d.-studerende velkommen og modtager løbende liste over indskrevne ph.d.-studerende på SUND 5-6 gange årligt (såvel som ph.d.-studerende tilknyttet øvrige universiteter).
  • Orientere det psykiatrifaglige miljø om væsentlige tiltag i Ph.d.-skolen samt orientere Ph.d.-skolen om forhold i Psykiatrien Region Sjælland - herunder også forhold, der ikke fungerer optimalt for de ph.d.-studerende.
  • Ph.d.-koordinatoren kan løbende drøfte relevante forhold for ph.d.-studerende med SUNDs koordinerende professor (p.t. Erik Simonsen), Ph.d.-skoleleder og relevant kontaktperson i Ph.d.-skolens administration.

 

I Psykiatrien Region Sjælland realiseres ovenstående punkter navnlig gennem fastlagte møder i Ph.d.-caféen.


Udover faglige og administrative spørgsmål er Ph.d.-caféen et oplagt forum til at få luftet bekymringer relateret til ph.d.-forløb, inklusive håndtering af stress og uforudsete vanskeligheder, der måtte opstå.

Der udarbejdes dagsorden til møderne, og der tages referat, som sendes til den koordinerede professor.

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
21.09.18
Opdateret
01.11.21
Link til denne side:
Andre sider under Ph.d.-studium
 

 Kontakt

 
Psykiatrien Region Sjælland
​Psykiatrisk Forskningsenhed
Fælledvej 6
Bygning 3, 4. sal
4200 Slagelse
Tlf. 58 53 60 70