Søg
 

Ph.d.-café

- et forskerforum for ph.d.-studerende i Psykiatrien Region Sjælland.

På tværs af de psykiatriske specialer samt på tværs af faggrupper mødes ph.d.-studerende i et forskerforum i regi af Psykiatrisk Forskningsenhed. Forummet består af aktuelle ph.d.-studerende fra Psykiatrien samt ph.d.-koordinator, psykolog, ph.d. Anne Bryde Christensen. Desuden inviteres kommende ph.d.-studerende i protokolfasen. 

Forummet fungerer som et lokalt erfaringsnetværk, baseret på at deltagerne er forskellige steder i studieforløbet, som mødes ca. 4 gange årligt. Omdrejningspunktet er at være ph.d.-studerende i Psykiatrien.

I praksis er Psykiatriens ph.d.-studerende ansat i forskellige afdelinger på tværs af Regionen og har som udgangspunkt ikke stor berøringsflade i dagligdagen. Møderne har som funktion at sikre, at Psykiatriens ph.d.-studerende har viden om andre igangværende projekter samt at give mulighed og rum til sparring på tværs af projekterne.

Hovedformålet er vidensdeling, sparring og inspiration på tværs af "nye" og "gamle" i ph.d.-processen, fx i forhold til ph.d.-kurser og undervisningsforpligtelse. Der er også fokus på at dele forskningsfaglige ideer og metoder inden for psykiatrisk forskning og give feedback på andres udfordringer omkring alt fra dataindsamling til artikelskrivning. Ligeledes er der mulighed for at sætte emner på dagsordenen samt invitere eksperter til inspirationsoplæg. Videnskabsetik, regler for medforfatterskab og publicering, review af artikler, udlandsophold og rollen som underviser er nogle af de emner, som allerede har været på dagsordenen.

Ikke at forglemme giver møderne mulighed for socialt samvær over en kop kaffe.

For mere information kan ph.d.-koordinator, psykolog, ph.d. Anne Bryde Christensen kontaktes på mail anbch@regionsjaelland.dk. ​​​

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
12.12.13
Opdateret
01.11.21
Link til denne side:
Andre sider under Ph.d.-studium
 

 Kontakt

 
Psykiatrien Region Sjælland
​Psykiatrisk Forskningsenhed
Fælledvej 6
Bygning 3, 4. sal
4200 Slagelse
Tlf. 58 53 60 70