Søg
 

Erik Simonsen

Forskningschef, professor, ph.d., dr.h.c.

 

  Mobil 20 10 82 93 es@regionsjaelland.dk

​Ansat som koordinerende forskningsprofessor i klinisk psykiatri ved Institut for Klinisk Medicin, SUND, Københavns Universitet i 2014
Forskningschef, Psykiatrien Region Sjælland
Formand for Institut for PersonlighedsTeori og Psykopatologi (IPTP)
Medlem af Dansk Psykiatrisk Selskabs diagnoseudvalg
 

Download CV 

Download publikationsliste

Se også profil på Region Sjællands forskningsportal

Særlige forskningsinteresser

 • Sammenhængen mellem personlighed og psykopatologi
 • Personlighedsforstyrrelser
 • Nydebuterede psykoser og tidlig opsporing af psykoser
 • Psykiatrisk klassifikation
 • Personality assessment
 • RCT og evidensbaseret psykiatri
 • Psykoterapiforskning

Igangværende forskningsprojekter
Ph.d.-projekter

Anden forskning

 • HANSOME - Sundhedsøkonomisk analyse af skizofreni, borderline, autisme og ADHD (med professor Poul Jennum og seniorforsker Lene Halling Hastrup)
 • Pathway to care ved psykoser – TOP (med forskningsoverlæge Ulrik Haahr, seniorforsker Lene Halling Hastrup)
 • Familier og pårørende til unge med psykoser (med forskningsoverlæge Ulrik Haahr og afd.sygeplejerske Hanne-Grethe Lyse)
 • Cochrane reviews af Methylphenidat ved ADHD (medlem af forskergruppen: under ledelse af seniorforsker Ole Jakob Storebø)
 • Kontrolgrupper ved RCT undersøgelser (med seniorforsker, adj. professor Ole Jakob Storebø)
 • DSM-5. Den alternative model
  • Level of Personality Functioning for DSM-5 (med ph.d.-stud., overlæge Jane Noll, ph.d.-stud., psykolog Lise Møller, ph.d-.stud., afd.læge Maria Meisner, forskningsoverlæge Ulrik Haahr, seniorforsker Mickey Kongerslev og seniorforsker Bo Bach)
  • PID-5 (med seniorforsker Bo Bach)
 • Befolkningsundersøgelsen på Lolland-Falster ​(medlem af styregruppen, koordinerende for de psykologiske-psykiatriske undersøgelser)
 • Cochrane review af medicinsk og psykoterapeutisk behandling af borderline (med seniorforsker Ole Jakob Storebø og seniorforsker Mickey Kongerslev)
 • Musikterapi ved traumatiserede flygtninge (med seniorforsker Torben Moe og forskningsoverlæge Ulf Søgaard)

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
30.07.14
Opdateret
02.12.21
 

 Kontakt

 
Psykiatrien Region Sjælland
​Psykiatrisk Forskningsenhed
Fælledvej 6
Bygning 3, 4. sal
4200 Slagelse
Tlf. 58 53 60 70