Søg
 

Erik Simonsen

Forskningschef, professor, ph.d., dr.h.c.

 

  Mobil 20 10 82 93 es@regionsjaelland.dk

​Ansat som koordinerende forskningsprofessor i klinisk psykiatri ved Institut for Klinisk Medicin, SUND, Københavns Universitet i 2014
Forskningschef, Psykiatrien Region Sjælland
Formand for Institut for PersonlighedsTeori og Psykopatologi (IPTP)
Medlem af Dansk Psykiatrisk Selskabs diagnoseudvalg
 

Download CV 

Download publikationsliste

Særlige forskningsinteresser

 • Sammenhængen mellem personlighed og psykopatologi
 • Personlighedsforstyrrelser
 • Nydebuterede psykoser og tidlig opsporing af psykoser
 • Psykiatrisk klassifikation
 • Personality assessment
 • RCT og evidensbaseret psykiatri
 • Psykoterapiforskning

Igangværende forskningsprojekter
Ph.d.-projekter

Anden forskning

 • HANSOME - Sundhedsøkonomisk analyse af skizofreni, borderline, autisme og ADHD (med professor Poul Jennum og seniorforsker Lene Halling Hastrup)
 • Pathway to care ved psykoser – TOP (med forskningsoverlæge Ulrik Haahr, seniorforsker Lene Halling Hastrup)
 • Familier og pårørende til unge med psykoser (med forskningsoverlæge Ulrik Haahr og afd.sygeplejerske Hanne-Grethe Lyse)
 • Cochrane reviews af Methylphenidat ved ADHD (medlem af forskergruppen: under ledelse af seniorforsker Ole Jakob Storebø)
 • Kontrolgrupper ved RCT undersøgelser (med seniorforsker, adj. professor Ole Jakob Storebø)
 • DSM-5. Den alternative model
  • Level of Personality Functioning for DSM-5 (med ph.d.-stud., overlæge Jane Noll, ph.d.-stud., psykolog Lise Møller, ph.d-.stud., afd.læge Maria Meisner, forskningsoverlæge Ulrik Haahr, seniorforsker Mickey Kongerslev og seniorforsker Bo Bach)
  • PID-5 (med seniorforsker Bo Bach)
 • Befolkningsundersøgelsen på Lolland-Falster (medlem af styregruppen, koordinerende for de psykologiske-psykiatriske undersøgelser)
 • Cochrane review af medicinsk og psykoterapeutisk behandling af borderline (med seniorforsker Ole Jakob Storebø og seniorforsker Mickey Kongerslev)
 • Musikterapi ved traumatiserede flygtninge (med seniorforsker Torben Moe og forskningsoverlæge Ulf Søgaard)

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
30.07.14
Opdateret
24.08.20
 

 Kontakt

 
Psykiatrien Region Sjælland
​Psykiatrisk Forskningsenhed
Fælledvej 6
Bygning 3, 4. sal
4200 Slagelse
Tlf. 58 53 60 70