Søg
 

Bo Bach

Seniorforsker

 

  Mobil 30 29 33 81 bbpn@regionsjaelland.dk

​Seniorforsker, psykolog, ph.d.
Godkendt specialist i psykopatologi
Deltids klinisk psykolog i Psykiatrisk Klinik, Psykiatrien Vest, Slagelse Psykiatrisygehus
Internationalt certificeret skematerapeut, avanceret niveau

Se også profil på Region Sjællands forskningsportal

Forskningsinteresser

 • Den alternative DSM-5 model for personlighedsforstyrrelser
 • ICD-11 klassifikation af personlighedsforstyrrelser
 • Hierarkisk Taksonomi for Psykopatologi (HiTOP)
 • Psykometri, evidensbaseret diagnostik og dimensionel psykopatologi
 • Klinisk udbytte ved udredning af af personlighedsfunktion og -træk hos alle typer af patienter
 • At ”oversætte” personlighedsbeskrivelser til behandlingsplan og intervention
 • Skematerapi for personlighedsforstyrrelser
 • "Early Maladaptive Schemas" og "Schema Modes" ved personlighedsforstyrrelser
 • Trait-fokuseret psykoterapi
 • Patologiske personlighedstræk som sårbarheds- og risikofaktor i udviklingspsykopatologiske modeller

Igangværende forskningsprojekter

Projekter om personlighedsforstyrrelser og diagnostik

 • Harmonisering mellem DSM-5 og ICD-11 ift. personlighedsforstyrrelsesdiagnoser
 • Empirisk struktur for kliniker-rapporterede ICD-11 Personality Trait Qualifiers
 • ICD-11 Personality Trait Qualifiers i relation to maladaptive schemas og modes
 • ”Perceived Clinical Utility of ICD-10 versus ICD-11 personality disorder” (specialevejleder for stud.psych. Signe Joost, SDU)
 • Personlighedspatologi ved helbredsangst (v. læge Mathias Skjernov)
 • Ny evaluering af grænsetilstande: Skizotypi og borderline (ph.d. co-vejleder for psykiater Maria Meisner, KU)
 • Depressiv fænomenologi hos patienter med narcissistiske træk (ph.d. co-vejleder for psykiater Jane Noll, KU)
 • Fortløbende validering og standardisering af Personality Inventory for DSM-5 (PID-5)
 • Dansk håndbog/vejledning til Personality Inventory for DSM-5 (PID-5) sammen med Sune Bo, Mickey Kongerslev og Erik Simonsen

Internationale projekter

 • Primus motor for internationalt samarbejde om udfærdigelse af "Practitioner's guide to the Alternative DSM-5 Model for Personality Disorders" (Guilford Press)
 • Bogkapitel om trait-based treatment models (Cambridge Handbook of Personality Disorders; sammen med Jennifer Presnall-Shvorin)
 • Medlem af "clinical translation" arbejdsgruppe for Hierarchical Taxonomy of Psychopathology (HiTOP)
 • Tværkulturel evaluering af PID-5 på tværs af Danmark, Norge, Iran og Algeriet
 • Samarbejde med og vejledning af WHO ICD-11 arbejdsgruppe for personlighedsforstyrrelse inklusive Geoffrey Reed, Michael B. First og Lee Anna Clark

Projekter om behandling

 • Naturalistisk undersøgelse af gruppe-skematerapi for blandede personlighedsforstyrrelser forankret i differentieret forandring på forskellige effektmål (herunder PID-5 personlighedstræk, LPFS funktionsniveau, WHO-5 Wellbeing)
 • Samarbejdspartner i projektet om TRAns diagnostic Cognitive behavioral Therapy (TRACT) versus standard cognitive behavioral therapy RCT, Psykiatrien Vest (v. forskningslektor, overlæge Sidse Arnfred) - med særlig fokus på Negativ Affektivitet og Tilbagetrækning (lav Positiv Affektivitet)

Øvrige projekter

 • Psykometrisk evaluering af den danske udgave af Childhood Trauma Questionnaire (CTQ) (med Mickey Kongerslev)
 • Traumer og suicidalitet (ph.d. co-vejleder for psykolog Rita Fjeldsted, KU)
 • Teoretisk og empirisk undersøgelse af, hvordan "Early Maladaptive Schemas" organiseres og associeres med psykopatologi (i samarbejde med George Lockwook og Jeffrey E. Young)

 

Publikationer

Se publikationsliste 

Publikationer kan ses på Google Scholar.

Ph.d.-afhandling

Bach, B (2016). The alternative DSM-5 model for Personality Disorders: Validity and clinical utility of the pathological personality traits criterion.
Forsvaret 2016 ved Københavns Universitet 

Download afhandlingen

Oprettet
07.05.15
Opdateret
26.10.21
 

 Kontakt

 
Psykiatrien Region Sjælland
​Psykiatrisk Forskningsenhed
Fælledvej 6
Bygning 3, 4. sal
4200 Slagelse
Tlf. 58 53 60 70