Søg
 

Introduktion

​Lolland-Falster undersøgelsen (LOFUS) er gennemført blandt befolkningen i udkantskommunerne Lolland og Guldborgsund i perioden feb 2016 – feb 2020. Der bor ca. 103.000 borgere i de to kommuner, der i 2020 rangerede som henholdsvis mest og 6. mest udsatte ud af de 98 kommuner i Danmark. LOFUS indeholder biometriske data samt besvarelse af spørgeskema for både børn og voksne.
 
I Psykiatrisk Forskningsenhed anvendes data fra over 16.000 besvarelser af spørgeskemaer for voksne og 2.203 for børn og unge. Deltagere er CPR tilfældigt udvalgt fra befolkningsregisteret fra de involverede kommuner.

LOFUS indeholder et meget omfattende psykometrisk materiale, der dækker symptomer på almindelige psykiske lidelser som angst, depression og stress, men også om psykoselignende-oplevelser, personlighedstræk og generel trivsel. En overvægt af personer med højere indkomst, uddannelsesniveau, gift civilstatus, dansk etnicitet, midaldrende kvinder og arbejdstilknytning tyder på en underrepræsentation af lav socio-økonomisk status af deltagere.
  
Det er planen, at LOFUS skal danne grundlag for gentagende opfølgninger – kohorteundersøgelser.

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
29.04.21
Opdateret
01.11.21
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Psykiatrien Region Sjælland
​Psykiatrisk Forskningsenhed
Fælledvej 6
Bygning 3, 4. sal
4200 Slagelse
Tlf. 58 53 60 70