Søg
 

BU-LOFUS

Mentale helbred for børn og unge på Lolland og Falster (BU-LOFUS)

Baggrund

BU-LOFUS er et delprojekt under LOFUS, der har til formål at forbedre tidlig opsporing af psykiske problemer hos børn og unge for på sigt at kunne forebygge mistrivsel og forbedre det psykiske helbred hos børn og unge på Lolland og Falster. Som noget nyt i forhold til befolkningsundersøgelser generelt inviteres hele familien til at deltage i undersøgelsen. Dette gør det muligt at se på sundhed og sygdomssammenhænge i familier på tværs af generationer. På baggrund af undersøgelsens resultater forventer vi at kunne identificere indikatorer, der kan være vejledende for, hvornår der bør iværksættes forebyggelse eller behandling.

Tilfældigt udvalgte familier, i alt 18.000 voksne over 18 år som index-personer, hvor deres børn i alderen 0-17 år er inviteret til at deltage i en bred spørgeskema- og helbredsundersøgelse. I alt 1.567 husstande har deltaget. 

Undersøgelsen forventes at kunne bidrage til at forbedre måden, hvorpå psykisk sygdom kan opspores tidligt i en socialt belastet befolkningsgruppe. På sigt forventes at kunne peges på angrebspunkter for forebyggelse i forhold til at begrænse udvikling af psykisk mistrivsel. 

BU-LOFUS er forankret ved Afdeling for Børne- og Ungdomspsykiatri og Psykiatrisk Forskningsenhed i Region Sjælland.

Mål

De overordnede mål er  

  1. ​At undersøge prævalens og sværhedsgrad af psykiske helbredsproblemer hos børn i alderen 2-17 år på Lolland og Falster og sammenligne det med resten af den danske befolkning
  2. At undersøge risiko, medierende og beskyttende (resiliens) faktorer for udvikling af psykiske helbredsproblemer i denne aldersgruppe og afdække om de er fra familien eller fra det omgivende miljø
  3. At undersøge associationer mellem biologiske parametre (vægtstatus, metabolisk risiko) og sociale og psykiske parametre
  4. At estimere behovet for behandling af psykiske helbredsproblemer i denne aldersgruppe og geografiske område og udpege indikatorer for tidlig opsporing og intervention
Desuden indgår en række somatiske data fra både voksne og børn og unge (fx BT, blodsukker, lipider)

Publikationer

Deltagere: Susanne Vinkel Koch, Bodil Aggernæs, Erik Simonsen

Der er planlagt publikationer om emotionelle og adfærdsmæssige symptomer, spiseadfærd, psykoselignende oplevelser, ADHD og autismespektrum-tilstande.

SDQ – Strenghts and Difficulties Questionnaire er et screeningsredskab som bruges til at få et mål for psykisk trivsel og funktion.
Formål: Strenghts and Difficulties Questionnaire (SDQ) hos børn- og unge i BU-LOFUS sammenlignet med normalbefolkning
Sammenhængen mellem SDQ og belastende og beskyttende familie- og socioøkonomiske faktorer, levevaner og socialt netværk 

Spiseadfærd – belyst med spørgsmål om spiseadfærd til 4-10 årige fra ALSPAC (Avon Longitudinal Study of Parents and Children) og fra EDS-5 (The Eating Disturbance Scale) til 11-17 årige
Formål: Forekomst af forstyrret spisning og sammenhæng med ernæringstilstand, kost, og motionsvaner
Sammenhæng mellem forstyrret spisning og familiære faktorer (vægtstatus, livstilsfaktorer, familietype mv) og faktorer fra det omgivende miljø (netværk, mobning, motion, skærmtid mv.)

Psykoselignende symptomer (PLIKS) (som for voksne, se ovenfor)
Forekomst af psykoselignende symptomer hos børn og unge i BU-LOFUS
Sammenhæng mellem PLIKS og belastende og beskyttende familie- og socioøkonomiske faktorer, levevaner og socialt netværk
Sammenhæng mellem PLIKS og ernæringstilstand, somatisk status, kost, motionsvaner og faktorer i det omgivende miljø (netværk, mobning, skærmtid, søvn mv.) 

ADHD symptomer – måles med SDQ sub-score om hyperaktivitet og uopmærksomhed
Forekomst af ADHD-lignende symptomer målt med SDQ-subdomaine hos børn og unge.
Sammenhængen mellem ADHD-lignende symptomer og belastende og beskyttende familie- og socioøkonomiske faktorer, levevaner og socialt netværk hos børn og unge.

Autisme-spektrum træk målt med ASSERT (The Autism Symptom Self-Report for Adolescents and Adults)
Forekomst af autisme-spektrum træk hos børn og unge.
Sammenhængen mellem autisme-spektrum træk og belastende og beskyttende familie- og socioøkonomiske faktorer, levevaner og socialt netværk hos børn og unge.Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
29.04.21
Opdateret
01.11.21
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Psykiatrien Region Sjælland
​Psykiatrisk Forskningsenhed
Fælledvej 6
Bygning 3, 4. sal
4200 Slagelse
Tlf. 58 53 60 70