Søg
 

Aktuelle forskningsprojekter

​​

Depression

Depressionssymptomer er afdækket ved anvendelse af Major Depression Inventory (MDI), der anvendes i almen praksis til vurdering af depression, sværhedsgrad og udvikling.

RASCH MDI
Formål: Vurdering af strukturel validitet ved MDI i almen befolkning
Metode: Rash analyse af MDI
Deltagere: K.B.Christensen, A. Packness,​ J. Brodersen, E. Simonsen 

Pathway to care
Formål: Modtager respondenter med depressionssymptomer behandling
Metode: Opfølgende registerstudie på spørgeskemadata
Deltagere: L.H. Hastrup, A. Packness, E. Simonsen

Depressionudbredelse i udkants-Danmark, sammenholdt med andre steder
Formål: Er depression mere udbredt i en depriveret befolkningsgruppe
Metode: Regressionsanalyser
Deltagere: A. Packness, E. Simonsen

Depression og belastninger i barndom og voksenalder
Formål: Er der sammenhæng mellem belastning i barndom og forekomst af depressionssymptomer i voksenalder?
Metode: Regressionsanalyser
Deltagere: A. Packness, E. Simonsen

Depression, socioøkonomisk position og BMI
Formål: Er der sammenhæng mellem SEP, BMI og depressionssymptomer i udkantskommunerne?
Metode: Regressionsanalyser
Deltagere: A. Packness, E. Simonsen

Oplevelse af barrierer for behandling ved symptomer på depresssion
Formål: Afdække barrierer af betydning for behandlingskontakt
Metode: Regressionsanalyser
Deltagere: A. Packness, A. Halling, L.H. Hastrup, E. Simonsen

Angst

Angstsymptomer afdækkes ved anvendelse af Angst Symptom Spørgeskemaet (ASS), der anvendes i almen praksis til vurdering af angst, type og udvikling.

RASCH ASS
Formål: Vurdering af validitet ved ASS
Metode: Rasch analyse af den strukturelle validitet af ASS i LOFUS
Deltagere: K.S. Christensen, A. Packness, E. Simonsen

Pathway to care
Formål: Modtager respondenter med angstsymptomer behandling
Metode: Opfølgende registerstudie på spørgeskemadata
Deltagere: L.H. Hastrup, A. Packness, E. Simonsen

ASS ekstern validitet vurderet i forhold til trivsel
Formål: Vurdering af ekstern validitet ved ASS
Metode: Regressions- og sensitivitetsanalyser
Deltagere: A. Packness, K.S. Christensen, E. Simonsen

Angsttyper og prævalens
Formål: Forekomst og fordeling af angstsyper i en dansk befolkning
Metode: Deskriptiv
Deltagere: A. Packness, E. Simonsen, K.S. Christensen


Personlighed

Brief Version af Big Five Personality Inventory (BFI-SF) er anvendt i LOFUS som kategoriseringsinstrument for personlighedstype. Der foreligger 2159 hele eller delvise besvarelser på BFI-SF.

Personlighed og trivsel
Formål: Sammenhæng mellem trivsel og personlighedstræk
Metode: Regressionsanalyser
Deltagere: J. Dammeyer, E. Simonsen

Personlighed og sundhedsadfærd
Formål: Sammenhæng mellem risikobetonet adfærd og personlighedstræk
Metode: Regressionsanalyser
Deltagere: J. Dammeyer, P.E. Bidstrup, E. Simonsen

Personlighed og socioøkonomisk position
Formål: Sammenhæng mellem uddannelse/indkomst og personlighedstræk
Metode: Regressionsanalyser
Deltagere: J. Dammeyer, E. Simonsen, A. Packness

Personlighed og belastninger i barndommen
Formål: Sammenhæng mellem belastende barndom og personlighedstræk
Metode: Regressionsanalyser
Deltagere: J. Dammeyer, E. Simonsen

Psykose-symptomer

PLIKS-LOFUS er en tilpasset version af et screeningsredskab for psykotiske symptomer, kendt som Psychotic-Like Experiences (PLIKSi).

Vurdering af psykoselignende symptomer i almen befolkning
Formål: Afdække om positive psykoselignende symptomer er forbundet med faktisk psykotisk lidelse blandt almindelige mennesker
Metode: Kliniske interviews af respondenter med positive symptomer
Deltagere: J. Nordgaard, M.B. Pedersen, L.H. Hastrup, U.H. Haahr, E. Simonsen

Pathway to care
Formål: Afdække sammenhæng mellem psykosesymptom og efterfølgende behandlingskontakt
Metode: Opfølgende registerstudie på spørgeskemadata
Deltagere: L.H. Hastrup, S.F. Austin, E. Simonsen

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
29.04.21
Opdateret
01.11.21
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Psykiatrien Region Sjælland
​Psykiatrisk Forskningsenhed
Fælledvej 6
Bygning 3, 4. sal
4200 Slagelse
Tlf. 58 53 60 70