Søg
 

De neurofysiologiske korrelater til selvforstyrrelser ved skizofreni

Ph.d.-studerende K. Erik Sandsten

 

Læge Psykiatrien Øst ksand@regionsjaelland.dk

​Erik Sandsten

​Projektbeskrivelse

Dette ph.d.-projekt undersøger om graden af selvforstyrrelser ved skizofreni korrelerer med forandringer i neurofysiologiske og oplevelsesmæssige aspekter af multisensorisk integration. Projektet er et eksplorativt klinisk kontrolleret studie, der inkluderer 35 patienter med debuterende skizofreni (diagnose stillet max. 1 år forinden) og 35 raske kontroller. Alle deltagere vil blive grundigt undersøgt via et psykopatologisk interview, hvor der bl.a. benyttes EASE-checkliste til vurdering af selvforstyrrelser samt kognitive tests. Ydermere gennemgår alle deltagere et neurofysiologisk testbatteri bestående af: hvile EEG, mismatch negativity (auditivt evokerede potentialer målt med EEG), audio-visuel temporal binding window og Enfacement illusion.

Vi forventer at finde flere selvforstyrrelser og reduceret mismatch negativity i gruppen af patienter med skizofreni samt at graden af selvforstyrrelser vil korrelere med temporale ændringer i hvile EEG og afvigelser i multisensorisk integration.

Inskrevet ved Københavns Universitet, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet: 01.02.2017 - 31.01.2020

Vejledere: Forskningslektor, overlæge Julie Nordgaard; professor Josef Parnas; Vittorio Gallese, University of Parma

Mail: ksand@regionsjaelland.dk

 

Oprettet
16.08.17
Opdateret
15.05.19
 

 Kontakt

 
Psykiatrien Region Sjælland
​Psykiatrisk Forskningsenhed
Fælledvej 6
Bygning 3, 4. sal
4200 Slagelse
Tlf. 58 53 60 70