Søg
 

Youth recovery and identity construction through meaningful activities in first psychosis

Ph.d.-studerende Ida Marie Skou Storm

 

Sygeplejerske Kompetencecenter for Debuterende Psykose, Psykiatrien Øst idams@regionsjaelland.dk

​Projektbeskrivelse

Studiet undersøger unges oplevelser af recovery og identitetsudvikling i deres hverdagslivs sociale kontekster under første psykose. Studiet består af to dele. I første del vil en metaetnografi undersøge unges oplevelser af psykose, recovery og identitetsudvikling via en fortolkende syntese af udvalgte internationale kvalitative studier. I anden del vil narrative og intensive interview blive udført med 15-20 unge mellem 15 og 30 år fordelt på to grupper. Den første gruppe interviewes, mens de følges i den specialiserede tidlige psykose intervention, OPUS, den anden gruppe efter de har forladt OPUS. Interview med de to grupper muliggør en undersøgelse af 1) forskellige erfaringer i løbet af tidlige psykose- og recoveryforløb samt 2) hvordan unge oplever, at det påvirker deres recovery at have forladt OPUS. En referencegruppe af personer med levede erfaringer med psykose og recovery vil reflektere over og nuancere produktionen af data.

Studiets fund kan inspirere fremtidig udvikling af en personcentreret tilgang til unge med debuterende psykose inden for psykiatrien såvel som i andre af samfundets sektorer med det formål at støtte unges meningsfulde liv under debuterende psykose.

 
Indskrevet ved Syddansk Universitet: 06.01.2021-05.01.2024

 
Vejledere: Lektor Lene Lauge Berring, SDU; professor Erik Simonsen, KU; psykolog, adj. lektor Stephen F. Austin

 
Mail: idams@regionsjaelland.dk  

 
Oprettet
09.02.21
Opdateret
03.03.21
 

 Kontakt

 
Psykiatrien Region Sjælland
​Psykiatrisk Forskningsenhed
Fælledvej 6
Bygning 3, 4. sal
4200 Slagelse
Tlf. 58 53 60 70