Søg
 

Udvikling af web-baseret psykoedukativ støtte til pårørende af personer med selvmordsadfærd gennem brugerinddragelse

Ph.d.-studerende Anette Juel Kynde

 

Sygeplejerske Kompetencecenter for Relationer og Deeskalering akyn@regionsjaelland.dk

​Projektbeskrivelse

Dette ph.d.-projekt har til formål at udvikle en hjemmeside som skal yde støtte og information til pårørende af personer med selvmordsadfærd. Hjemmesiden skal indeholde videoklips med forældre, som fortæller om deres erfaringer med at være far eller mor til et barn/ungt mennesker som taler eller som har forsøgt selvmord. Andre forældre i samme situation vil så kunne finde støtte og information ved at se videklippene. Projektet vil have en brugerinvolverende tilgang til udvikling af hjemmesiden og vil bestå af tre sammenhængende delstudier, som samlet vil bidrage til udvikling af en relevant psykoedukativ hjemmeside for pårørende. 1) systematisk review og metaetnografi. 2) udvikling af videointerviews. 3) involvering af brugere. 

Se mere om projektet her

Indskrevet ved Syddansk Universitet, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet: 01.01.2019 - 31.12.2021 (udsættes pga. barsel)

Vejledere: Lektor Erik Roj Larsen; adj. professor Niels Buus; Lene Lauge Berring; Anette Erlangsen

Mail: akyn@regionsjaelland.dk

Oprettet
09.04.19
Opdateret
26.05.21
 

 Kontakt

 
Psykiatrien Region Sjælland
​Psykiatrisk Forskningsenhed
Fælledvej 6
Bygning 3, 4. sal
4200 Slagelse
Tlf. 58 53 60 70