Søg
 

Tidlig kognitiv og motorisk udvikling hos børn med høj risiko for psykisk sygdom

Ph.d.-studerende Emilie Nayberg

 

Cand.psych. Institut for Psykologi, KU emilie.nayberg@psy.ku.dk

Emilie
Nayberg

Projektbeskrivelse

Et højrisikostudie af børn af mødre med alvorlige psykiske lidelser

Ca. 55 % af alle børn af forældre med alvorlige psykiske lidelser udvikler selv en psykiske problemer. Forstyrrelser og/eller forsinkelse i kognitiv og motorisk udvikling synes at være vigtige tidlige risikotegn på senere psykiske problemer, men der findes kun ganske lidt forskning på området, og endnu mindre i de psykosociale faktorer i om omkring barnet, der kan prædiktere barnets udvikling inden for disse domæner.

Ph.d.-projektet er en del af WARM-projektet (Wellbeing And  Resilience: Mechanism of transmission of health and risk in parents with complex mental health problems and their offspring), et prospektivt kohortestudie af kvinder med psykoseproblematik (skizofreni, bipolar lidelse eller aktuel eller tilbagevendende moderat eller svær depression) og deres børn, med start under graviditeten.

Formålet med dette ph.d.-projekt er:

  1. at undersøge kognitiv og motorisk udvikling ved 4 og 12 måneders alderen hos børn af mødre med alvorlig psykisk sygdom,
  2. at undersøge potentielle psykosociale prædiktorer for børnenes kognitive udvikling ved 12 måneder, og
  3. at etablere ny viden der kan danne basis for tidlig forebyggende intervention.

Indskrevet ved Københavns Universitet, Institut for Psykologi: 15.04.2016 - 14.04.2019

Vejledere: lektor Susanne Harder; overlæge Bodil Aggernæs og adjunkt, ph.d. Kirstine Davidsen

Mail: emilie.nayberg@psy.ku.dk

 

Oprettet
22.07.16
Opdateret
04.08.17
 

 Kontakt

 
Psykiatrien Region Sjælland
​Psykiatrisk Forskningsenhed
Fælledvej 6
Bygning 3, 4. sal
4200 Slagelse
Tlf. 58 53 60 70