Søg
 

Terapeutiske forløb i retspsykiatrien. Et casestudie

Ph.d.-studerende Kirstine Højgaard Dichmann

 

Cand.psych.aut. Afdeling for Retspsykiatri kihd@regionsjaelland.dk

​Projektbeskrivelse

Ph.d.-projeket er et casestudie i terapeutisk intervention til retspsykiatriske patienter. Med casestudiet ønskes en dybdegående indsigt i den retspsykiatriske patientpopulation, og hvordan man bedst støtter denne gruppe i en positiv teraputisk udvikling.
Konkret undersøges to terapeutiske interventionsformer, som ikke før har været anvendt hos den retspsykiatriske patientpopulation; Terapeutisk Assessment (TA) og Grafisk Faciliteret Coaching (GFC). TA har før vist sig at være effektivt ved svære patientgrupper, men er aldrig før afprøvet på en så kompleks patientpopulation, som den retspsykiatriske. TA er en interventionsfrom, der benytter psykologisk udredning til en psykoterapeutisk indsats. TA er et samarbejde mellem kliniker og patient, hvor der med baggrund i psykologisk testning udvikles et mere præcist, medfølende og klart narrativ om patienten og hans/huns verden. TA som metode, udmærker sig ved at skabe en stærk behandlingsalliance og sikre samarbejde omkring fremadrettet terapeutisk behandling. Man ved at effekt ved psykoterapeutisk behandling er betinget af en stærk behandlingsalliance og samarbejde med patienten - derfor virker det oplagt af undersøge og afprøve denne interventionsform i dansk kontekst, hvad aldrig er gjort før. Som opfølgning på TA får patienten et kort forløb med GFC, hvor man ved hjælp af grafiske fremstillinger arbejder med patientens narrativ, styrker og svagheder med det sigte at italesætte patientens veje til at udleve sine drømme for fremtiden.
 
Nationalt samarbejde:
Ph.d.-studerende Christina Kjær Frederiksen, cand.psych.aut., Ambulatorium for Angst og Personlighedspsykiatri, Psykiatri Nord (Brønderslev) og
Ambulatorium for Personlighedspsykiatri, Klinik Psykiatri Syd (Aalborg), Region Nordjylland (ACI)
Ph.d.-studerende Michaela Høj, cand.scient.san.publ., Psykiatrisk Center Ballerup, Region Hovedstaden (RENEW)
Ph.d.-studerende Maria Nilsson, cand.med., Psykiatrisk Center Ballerup, Region Hovedstaden (EASE)
Lennart Pedersen, cand.psych.aut., specialist og supervisor ADOS, Center for autisme, Herlev (ADOS)
 
Internationalt samarbejde:
Stephen E. Finn, ph.d., grundlægger og leder af Center for Terapeutisk Assessment, Austin, Texas, USA, klinisk professor i psykologi på University of Texas, Austin, seniorforsker og direktør for det Europæiske Træningscenter for Terapeutisk Assessment, Det Katolske Universitet, Milano, Italy, trænings direktør, Det Asiatiske Center for Terapeutisk Assessment, Tokyo, Japan. (TA)
Ole Andre Solbakken, ph.d., professor i psykologi på Oslo Universitet (ACI)
 
Indskrevet ved Københavns Universitet, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet : 01.01.2019 - 31.03.2022 (udsættes pga. barsel)
 
Vejledere: Professor, dr.med. Sidse Arnfred; klinikchef Mette Brandt-Christensen; seniorforsker Jette Møllerhøj; projektleder, cand.polit. Liv Os Stølan
 
 
Oprettet
05.02.19
Opdateret
26.05.21
 

 Kontakt

 
Psykiatrien Region Sjælland
​Psykiatrisk Forskningsenhed
Fælledvej 6
Bygning 3, 4. sal
4200 Slagelse
Tlf. 58 53 60 70