Søg
 

TOP-NEED

Ph.d.-studerende Line Lindhardt

 

Læge Psykiatrien Øst, Kompetencecenter for Debuterende Psykose linli@regionsjaelland.dk

Line Lindhardt​

DeTection Of Psychosis among youth Not in Education or Employment - the Disconnected youth

Projektbeskrivelse

Dette ph.d.-projekt går på tværs af specialerne social- og arbejdsmedicin og psykiatri og foregår ligeledes tværsektorielt. Projektet udgår fra kompetencecenter for debuterende psykose og undersøger forekomsten af psykosesymptomer blandt unge på overførselsindkomst i kommunalt regi.

Baggrund: I Danmark er der ca. 50.000 unge mellem 18 og 29 år, som står uden for uddannelsessystem og jobmarked, i stagnation på et tidspunkt i livet som ellers er kendetegnet ved udvikling. Når et ungt menneske over længere tid er i stagnation peger det på et betydeligt nedsat funktionsniveau. Det har store personlige konsekvenser for den enkelte og samt væsentlige samfundsøkonomiske konsekvenser.

Studier peger på en sammenhæng med stagnation og psykiske problemer, men nærmere karakteristik heraf er kun sparsomt belyst. Det er velkendt at tidlige tegn på psykose er pludseligt faldende funktionsniveau, samt at psykoselidelse ofte debuterer i ungeårene, hvorfor der er grund til at antage at unge med uopdaget psykose er til stede i gruppen af stagnerede unge.

Formålet med dette projekt er at undersøge forekomsten af psykose blandt unge på uddannelseshjælp.

Dette vil undersøges ved to forskellige studiedesigns: I) Registerbaseret ved undersøgelse af prævalens af psykosediagnose blandt unge på uddannelseshjælp. Data vil være udtræk fra DREAM-forløbsdatabase og Central Psykiatriske Register. II) Ved gennemførelse af naturalistisk tværsnitsstudie med grundigt psykopatologisk interview. Forekomsten af symptomer på psykose blandt unge som har været på uddannelseshjælp gennem længere tid undersøges.

I projektet undersøges 100 unge 18-29 årige i kommunale jobcentre som har været på uddannelseshjælp i mere end 26 uger. Psykopatologisk interview vil være semistruktureret og fænomenologisk orienteret, på baggrund af symptomtjekliste indeholdende EASE og PANSS og elementer fra SCAN.

Indskrevet ved Københavns Universitet, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet: 01.12.2018 - 28.02.2022

Vejledere: Professor Ole Mortensen; professor Erik Simonsen

Mail: linli@regionsjaelland.dk

Oprettet
14.02.19
Opdateret
14.04.21
 

 Kontakt

 
Psykiatrien Region Sjælland
​Psykiatrisk Forskningsenhed
Fælledvej 6
Bygning 3, 4. sal
4200 Slagelse
Tlf. 58 53 60 70