Søg
 

Patienter og terapeuters oplevelser af kognitiv gruppeterapi på tværs af diagnoser

Ph.d.-studerende Anne Bryde Christensen

 

Cand.psych., MRes.Psych. Psykiatrien Vest anbch@regionsjaelland.dk

​Anne Bryde Christensen

Projektbeskrivelse

Ph.d.-projektet er en del af TRACT-RCT. TRACT-RCT undersøger effekten af transdiagnostisk kognitiv adfærdsterapi (TKAT) op imod standard diagnose-specifik Kognitiv Adfærdsterapi (KAT) i det danske sundhedssystem. Studiet involverer 3 lokationer i Danmark: Psykoterapeutisk Klinik Nannasgade, Psykiatrisk Klinik Slagelse, Risskov Enhed for Angst og OCD samt Ambulatorium for mani og depression. Potentielt vil TKAT kunne håndtere komorbiditet mere effektivt samt reducere ventetid for patienter og uddannelsesomkostninger for klinikere.

Ph.d.-projektet har til formål at udforske de personlige oplevelser af den psykoterapeutiske intervention hos patienter og terapeuter involveret i TRACT-RCT. Det er forventet, at de to behandlinger vil vise lige god effekt, dog kan vi ikke forudsige, hvordan de menneskelige oplevelser af hhv. KAT og TKAT vil være, og om der findes forskelle i, hvordan specifikke og non-specifikke faktorer opleves i hhv. homogene og heterogene grupper. Terapeutiske faktorer, fordele og udfordringer og personlige holdninger til behandlingsforløbet vil blive undersøgt hos en række patienter. Ydermere vil ph.d.-projektet undersøge, hvordan de involverede terapeuter forholder sig til den nye trans-diagnostiske behandling, og hovrvidt de ser udfordringer i forhold til fremtidig implementering i danske klinikker. Endelig vil ph.d.-projektet også udforske terapioplevelsen hos de patienter, der stopper behandling præmaturt.

Data vil blive indsmalet via semistrukturerede face-to-face interviews, som vil finde sted i løbet af 2018. Data vil blive analyseret kvalitativt i form af tematisk analyse.

Indskrevet ved Københavns Universitet, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet: 01.09.2017 - 31.08.2020

Vejledere: Forskningslektor, dr.me. Sidse Arnfred; lektor Stig Poulsen; Professor Erik Simonsen; ph.d. Morten Hvenegaard

Mail: anbch@regionsjaelland.dk

Oprettet
12.10.17
Opdateret
12.10.17
 

 Kontakt

 
Psykiatrien Region Sjælland
​Psykiatrisk Forskningsenhed
Fælledvej 6
Bygning 3, 4. sal
4200 Slagelse
Tlf. 58 53 60 70