Søg
 

Neural activity in response to novelty and predictive coding - biomarkers of autism?

Ph.d.-studerende Jonathan Lassen

 

Læge Afdeling for Børne- og Ungdomspsykiatri jonl@regionsjaelland.dk

​Projektbeskrivelse

Autisme er karakteriseret ved nedsat evne til gensidig social interaktion og kommunikation, samt stereotyp adfærd. Tidligere forskning har relateret disse kernesymptomer ved autisme til en række underliggende neurokognitive vanskeligheder. Teorien om prædiktiv kodning antager at disse vanskeligheder kan skyldes en nedsat evne hos individet til fleksibelt at integrere sensoriske input med tidligere erfaring (prior beliefs). I dette projekt undersøges hjernens aktivitet ved ændringer i lydstimuli med udvalgte auditive paradigmer målt med elektroencephalografi (EEG) hos børn og unge med og uden autisme. Sammenhængen mellem disse fund og kliniske symptomer samt social-adaptivt funktionsniveau undersøges. Dette projekt er en del af et større translationelt projekt, der har til formal at identificere neurokognitive markører ved autisme. Det forventes at studiet vil bidrage til at øge indsigten i de underliggende mekanismer, der udløser autistiske kernesymptomer.

Indskrevet
ved Københavns Universitet, SUND: 14.06.2018 - 13.09.2021

Vejledere: Professor, dr.med. Sidse Arnfred (til 01.06.19 overlæge, ph.d. Bodil Aggernæs); psykolog, ph.d., klinisk lektor Bob Oranje; psykolog, seniorforsker, ph.d. Martin Vestergaard Gøtzsche; overlæge, professor Troels Wesenberg Kjær

Mail: jonl@regionsjaelland.dk

Oprettet
12.07.18
Opdateret
14.04.21
 

 Kontakt

 
Psykiatrien Region Sjælland
​Psykiatrisk Forskningsenhed
Fælledvej 6
Bygning 3, 4. sal
4200 Slagelse
Tlf. 58 53 60 70