Søg
 

Living with type 2-diabetes and severe mental illness - experiences of illness management and needs for support

Ph.d.-studerende Sabrina Trappaud Rønne

 

Kandidat i folkesundhedsvidenskab Psykiatrien Vest sabrj@regionsjaelland.dk

​Projektbeskrivelse

Type 2-diabetes er særlig udbredt blandt personer med psykisk sygdom, og personer med begge lidelser får hyppigere komplikationer og dør tidligere end dem, som kun har diabetes. Behandling af type 2-diabetes indebærer høj grad af egenomsorg, herunder sund livsstil, medicin, tjek af øjne og fødder, og især for personer, som også har psykisk sygdom, kan det være særlig udfordrende.
Projektet har til formål at undersøge, hvordan personer med både type 2-diabetes og psykisk sygdom håndterer sygdommene i hverdagen, hvad de oplever som særlig udfordrende, og hvilke behov de har for støtte. For at undersøge dette, interviewes borgere om deres hverdag med begge sygdomme. Både borgerne og sundhedsprofessionelle kommer til at spille en central rolle gennem hele projektet. Deres perspektiver inddrages i udformningen af et spørgeskema, som skal anvendes til at kortlægge sygdomshåndteringen og de typiske udfordringer blandt borgere med type 2-diabetes og psykisk sygdom. Spørgeskemaet udvikles endvidere, så det kan anvendes til at evaluere, om borgere fx oplever diabetes som mere håndgribeligt efter nye behandlingstiltag.
Projektet er et opstartsprojekt i Steno Diabetes Center Sjælland. Det skal bidrage med viden, der kan anvendes til at understøtte sundhedsprofessionelle i at vejlede borgerne i diabeteshåndtering med udgangspunkt i borgernes behov og præferencer. Det tænkes som et skridt på vejen til at mindske uligheden i sundhed i Region Sjælland ved mere sammenhængende behandlingsforløb.
 

Indskrevet ved Københavns Universitet, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet: 01.07.2019 - 27.07.2023 (udsat pga. barsel)

Vejledere: Professor, dr.med. Sidse Arnfred; overlæge, klinisk lektor Peter Haulund Gæde; seniorforsker Rikke Jørgensen; teamleder Lene Eide Joensen

 

Oprettet
23.09.19
Opdateret
26.05.21
 

 Kontakt

 
Psykiatrien Region Sjælland
​Psykiatrisk Forskningsenhed
Fælledvej 6
Bygning 3, 4. sal
4200 Slagelse
Tlf. 58 53 60 70