Søg
 

Lægers og patienters holdning til clozapinbehandling

Ph.d.-studerende Michelle Iris Jakobsen

 

Læge Psykiatrien Øst miij@regionsjaelland.dk

​Michelle Jakobsen

​Projektbeskrivelse

Ca. 1/3 af alle patienter med skizofreni vil opleve utilstrækkeligt effekt af vanlig antipsykotisk behandling. Antipsykotikummet clozapin har i årevis været anerkendt som den eneste virksomme behandling til denne patientgruppe, hvoraf op mod 2/3 vil have effekt. Størst effekt ser ud til at opnås ved tidlig iværksat behandling.
Patienter i clozapinbehandling skal dog hyppigt kontrolleres med blodprøver grundet risikoen for udvikling af sjældne, men alvorlige, bivirkninger.
Flere studier har vist, at clozapin generelt ordineres for lidt og for sent.
Nogle undersøgelser peger på flere patient- og læge relaterede årsager til underforbruget, mens andre undersøgelser tyder på, at patienterne overvejende er positivt indstillet over for clozapin.
Aktuelle ph.d.-projekt har til formål at undersøge lægers og patienters holdning til clozapinbehandling samt mulige interventioner rettet mod at øge tilslutningen til behandlingen. Dette via litteraturgennemgang, interviews og spørgeskemaundersøgelser.

Indskrevet ved Københavns Universitet, SUND: 01.05.2020 - 30.04.2023

Vejledere: Professor Erik Simonsen, KU; professor Jimmi Nielsen, KU; adj. professor Ole Jakob Storebø, psykolog Stephen Austin

Mail: miij@regionsjaelland.dk

 

Oprettet
20.05.20
Opdateret
20.05.20
 

 Kontakt

 
Psykiatrien Region Sjælland
​Psykiatrisk Forskningsenhed
Fælledvej 6
Bygning 3, 4. sal
4200 Slagelse
Tlf. 58 53 60 70