Søg
 

Konceptuelle og narrative strukturer hos børn og unge med autisme

Ph.d.-studerende Malene Foldager

 

Psykolog Afdeling for Børne- og Ungdomspsykiatri malfo@regionsjaelland.dk

Projektbeskrivelse
Autisme er karakteriseret ved nedsat evne til gensidig social interaktion og kommunikation og stereotyp adfærd. Tidligere forskning har relateret disse kernesymptomer ved autisme til en række underliggende neurokognitive vanskeligheder. Teorien om prædiktiv kodning foreslår at disse vanskeligheder muligvis skyldes nedsat evne til fleksibelt at opdatere antagelser (prior beliefs) om omverdenen med sensorisk input. Vi ønsker i dette projekt at undersøge basale, neurofysiologiske processer hos børn med og uden autisme vha. auditive paradigmer målt med elektroencephalografi (EEG) og undersøge sammenhænge mellem disse fund og kliniske symptomer og social-adaptivt funktionsniveau. Dette projekt er en del af et større translationelt projekt, der har til formal at identificere neurokognitive markører ved autisme.
 
Indskrevet ved Københavns Universitet, SUND: 30.06.2018 - 31.12.2022
 
Vejledere: Professor, ph.d. Erik Simonsen (indtil 1.12.19 Overlæge, ph.d., Bodil Aggernæs); psykolog, seniorforsker, ph.d. Martin Vestergaard Gøtzsche.
 
 
Oprettet
13.07.18
Opdateret
20.01.22
 

 Kontakt

 
Psykiatrien Region Sjælland
​Psykiatrisk Forskningsenhed
Fælledvej 6
Bygning 3, 4. sal
4200 Slagelse
Tlf. 58 53 60 70