Søg
 

Integration and evaluation of healthcare technology solutions in the treatments of psychiatric disorders

Ph.d.-studerende Ali Abbas Shaker

 

Læge Psykiatrisk Forskningsenhed ashak@regionsjaelland.dk

​Projektbeskrivelse

Introduktion
Dette projekt handler om, hvordan man kan udnytte sundhedsteknologi inden for psykiatrien. Sundhedsteknologi kan have fordel for både patienter og klinikker. Det kan også have fatale konsekvenser for patienter, hvis det ikke bliver anvendt korrekt. Vi lever i et moderne samfund ,hvor mennesker lever længere og befolkningstallet stiger. Dette skaber nye udfordringer for det danske sundhedsvæsen og særdeles for psykiatrien der har mangel på arbejdskraft.
Med dette projekt vil vi gerne undersøge, hvordan sundhedsteknologi kan bidrage til at løse nogle af de udfordringer, som psykiatrien og dermed patienterne står over for. Teknologien skal ikke erstatte den menneskelig kontakt mellem behandleren og patienten i psykiatrien- men være et supplement i denne relation.
 
Projektets delstudier
Studie 1: Systematic review omkring anvendelse af telemedicin og videokonsultation i psykiatrien.
Studie 2 (Quasi studie): Undersøge og evaluere brugen af videokonsultation versus face-to-face konsultation for ambulante patienter tilknyttet Psykiatrisk klinik i Maribo.
Studie 3 (feasibility studie):  Evaluere effektiviteten af en smartphone app udviklet til borderline patienter som venter på behandlingsopstart.

 

Indskrevet ved Københavns Universitet, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet: 01.11.2020 - 31.10.2023

Vejledere: Professor, ph.d., dr.h.c. Erik Simonsen, KU; psykolog, adj. lektor Stephen Austin, Syddansk Universitet

Mail: ashak@regionsjaelland.dk


 
Oprettet
07.12.20
Opdateret
03.03.21
Psykiatrien Region Sjælland
​Psykiatrisk Forskningsenhed
Fælledvej 6
Bygning 3, 4. sal
4200 Slagelse
Tlf. 58 53 60 70