Søg
 

Gut emotions

Ph.d.-studerende Ragnar Klein Olsen

 

Læge Psykiatrien Vest rako@regionsjaelland.dk

​Projektbeskrivelse

Baggrund
En ophobning af beviser tyder på, at der muligvis er en sammenhæng mellem tarmfloraen og psyken. En ubalance i mikroorganismerne i tarmen fører til stimulering af betændelsestilstande og betændelsestilstande er sat i forbindelse med depression, angst og nedtrykthed. Ligeledes er der nogle videnskabelige forsøg, som finder, at psyken kan påvirke mikroorganismerne i tarmen. Sund kost har vist, i hvert fald delvis, lovende sundhedsmæssige fordele og er omkostningseffektivt og praktisk for personer med psykisk sygdom. Ved at tilsætte kostfibre til kosten ændres tarmfloraen samt nogle af de stoffer som mikroorganismerne producerer, bl.a. kortkædede fedtsyrer, som har en sundhedsfremmende effekt og muligvis modvirker betændelsestilstande. 
 
Hypotese/antagelse
1: Øget indtag af kostfibre reducerer inflammation, træthed og psykisk ubehag og øger trivslen blandt ambulante psykiatriske patienter.
2: Reduktion af inflammation, træthed og psykisk ubehag er forbundet med ændringer i tarmens mikroorganismer og fald i betændelsesmarkørene CRP og Calprotectin.
Metoder og analyse
Studiet bliver udført som serier af mange målinger på få deltagere. Der undersøges forskellige psykiske symptomer og livskvalitet, blodprøver og mikroorganismerne i tarmen. Forsøgsdeltagere i studiet vil være mindst 10 kvinder i alderen 18-35 år diagnosticeret med enten angst, depression eller lettere personlighedsforstyrrelser. Forsøgspersonerne findes i psykiatrisk klinik i Slagelse.
Interventionen indebærer, at deltagerne skal indtage kostfibre som kosttilskud.
Undersøgelserne indebærer bl.a. psykiatriske undersøgelser, diætmønstre, blodprøver for betændelsestilstande og afføringsprøver, som undersøges for mikroorganismer og betændelsestilstande. Yderligere vil der undersøges for de stoffer som mikroorganismerne producerer.
Opbygning af studierne: I 6-14 uger baseline, hvor deltagerne undersøges under at der gøres andet. Derefter indføres interventionen i 6 uger, hvor deltagerne undersøges hyppigere. Efter de 6 uger, undersøges deltagerne i yderligere 8 uger. Opfølgning udføres herefter i 8 uger. 
 
Samarbejde
Dette projekt har, udover forskningsresultaterne, til formål, at skabe et samarbejde og vidensdeling og mellem det psykiatriske- og medicinske felt. Studierne udføres på Psykiatrisk klinik Vest, Region Sjælland, i samarbejde med Mave-tarm medicinsk Ambulatorium på Slagelse Sygehus, Klinisk biokemisk afdeling NSR og Statens Seruminstitut.
Øvr projektdeltagere
Esther Agnete Jensen, Overlæge ved Klinisk Biokemisk Afdeling NSR;
Rune Stensvold, ph.d., Senior forsker indenfor parasitologi, Statens Seruminstitut; Kurt Fuursted, MD, ph.d., Sektionsleder og Fagchef, bakteriologisk specialdiagnostik og reference, Statens Seruminstitute; Morten Vesterskov, Klinisk diætist, Psykiatrien Vest, Region Sjælland.
 

Indskrevet ved Københavns Universitet, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet: 01.01.2019 - 31.12.2022

Vejledere: Professor, dr.med. Sidse Arnfred; ph.d. Natalia Pedersen; ph.d. Henrik Vedel Nielsen

Mail: rako@regionsjaelland.dk

 

Oprettet
24.04.19
Opdateret
18.05.20
 

 Kontakt

 
Psykiatrien Region Sjælland
​Psykiatrisk Forskningsenhed
Fælledvej 6
Bygning 3, 4. sal
4200 Slagelse
Tlf. 58 53 60 70