Søg
 

Fagprofessionelles understøttelse af brugeres recovery-processer gennem egne levede erfaringer med at være i recovery

Ph.d.-studerende Karina Stjernegaard

 

Cand.mag. & ergoterapeut PsykInfo kstje@regionsjaelland.dk

​Projektbeskrivelse
Studier peger på, at erfaring med psykisk lidelse kan være en motivation for at søge arbejde i psykiatrien, og eftersom at det estimeres, at 1/3 af den danske befolkning i løbet af deres levetid vil modtage behandling for psykisk lidelse, må det forventes, at adskillige fagprofessionelle i psykiatrien har erfaring med psykisk lidelse - og at være i recovery. Stigmatisering peges på som en fremtrædende grund til, at fagprofessionelle dog finder det udfordrende at dele erfaringerne.

I dette ph.d.-projekt undersøges fagprofessionelle medarbejderens levede erfaringer med at være i recovery. Det undersøges, hvad der ligger til grund for, at de fagprofessionelle vælge eller fravælge at dele egne levede erfaringer med at være i recovery i interaktioner med brugere, og hvordan brugerne oplever disse interaktioner i forhold til understøttelse af egen recovery-proces.

Studiet er et konstruktivistiske grounded theory studie og består af to delstudier. Det ene studie er et integreret review, som inkluderer kvalitativ og kvantitativ forskning samt 1-persons narrativer. Reviewet skal give et overblik over eksisterende viden om fagprofessionelles erfaringer med recovery, brugen heraf i interaktion med brugere og brugernes oplevelser. Det andet delstudie består af interviews med og dagbogsnotater fra fagprofessionelle og brugere fra behandlings- og socialpsykiatrien i Region Sjælland med fokus på interaktionen mellem bruger og fagprofessionel, hvor den fagprofessionelle deler eller ikke deler sine erfaringer med recovery.

Indskrevet på SDU, Faculty of Health Sciences: 01.10.2021-01.04.2026 

Vejledere: Lektor Lene Lauge Berring, SDU; professor, dr.med. Sidse Arnfred, KU; professor Niels Buus, University of Sydney, Australia og SDU.

Mail: kstje@regionsjaelland.dk
Oprettet
02.12.21
Opdateret
02.12.21
 

 Kontakt

 
Psykiatrien Region Sjælland
​Psykiatrisk Forskningsenhed
Fælledvej 6
Bygning 3, 4. sal
4200 Slagelse
Tlf. 58 53 60 70