Søg
 

Electrophysiology of obsessive-compulsive disorder at source-level in the light of trans-diagnostic dimensional psychopathology and effects of psychotherapy

Ph.d.-studerende Carl Martin Randau

 

Læge Psykiatrien Vest camar@regionsjaelland.dk

​Martin Randau

Projektbeskrivelse

Vi skal bruge en ny metode for at analysere EEG-data. Metoden er baseret på independent component analysis (en algoritme for at separere kilder) og muliggør evaluering af hjerneaktivitet på kildeniveau med større sensitivitet end den traditionelle metode. Vi skal rekruttere 45 patienter med OCD og 45 raske kontroller for at sammenligne forskellige EEG-mål før og efter psykoterapi. Udover dette skal vi undersøge for associationer mellem EEG-mål og transdiagnostiske dimensionale mål for psykopatologi. Denne teori forudsiger at psykiatriske sygdomme ikke er diskrete enheder men er et resultat af et antal underliggende dimensioner som er fælles for mange sygdomme. Studier har vist at disse mål hænger bedre sammen den underliggende biologi end den traditionelle måde at kategorisere symptomer på (f.eks. ICD-10). Det første studie er et metodestudie hvor vi bruger denne source-resolved metode for at bekræfte eller afkræfte de EEG-fund som indtil videre karakteriserer OCD. I det andet studie skal vi bruge prædikative statistiske modeller for at se om EEG-mål på kildeniveau kan forudsige transdiagnostiske dimensionale mål. I det tredje studie skal vi kikke på effekten af psykoterapi. Kan EEG-mål på kildeniveau forudsige hvilke patienter der har effekt af behandling, og hvilke EEG-mål er associeret med bedring af f.eks. dimensionale mål for angst? Indenfor OCD-forskning mangler vi associationer mellem den underliggende biologi og symptomer som defineret ved ICD-10. At påvise at elektrofysiologi er relateret til transdiagnostiske dimensionale mål for psykopatologi ville være et stort fremskridt for psykiatrisk forskning, ikke bare i søgen efter biomarkører men også fordi EEG er sikkert, lettilgængeligt og billigt i forhold til andre neuroimaging-metoder.

Indskrevet ved Københavns Universitet, SUND: 01.06.20 - 31.05.23

Vejledere: professor, dr.med. Sidse Arnfred; psykolog, ph.d., klinisk lektor Bob Oranje; ph.d. Scott Makeig, ph.d. Makoto Miyakoshi; professor Morten Mørup

Mail: camar@regionsjaelland.dk

Oprettet
18.05.20
Opdateret
18.05.20
 

 Kontakt

 
Psykiatrien Region Sjælland
​Psykiatrisk Forskningsenhed
Fælledvej 6
Bygning 3, 4. sal
4200 Slagelse
Tlf. 58 53 60 70