Søg
 

Development of an Intervention for Persistent Not On Track (DIPNOT)

Ph.d.-studerende Jasmin Rejaye Gryesten

 

Psykolog Psykiatrien Vest jgry@regionsjaelland.dk

​Projektbeskrivelse

Mennesker med depression tilbydes ofte gruppebaseret kognitiv adfærdsterapi (KAT) i ambulant psykiatri. KAT er en evidensbaseret behandling og anbefales i retningslinjerne for behandling af depression, som er udarbejdet af National Institute for Health and Care Excellence (NICE). Alligevel er der omkring 50% af patienterne med depression, som ikke oplever en forandring, eller hvis depressive symptomer endda forværres i forbindelse med KAT. Procesmonitorering eller ugentlig tracking af terapiudbytte er en måde at identificere de patienter, som har brug for anden eller yderligere terapeutisk indsats for at opnå bedring.  

I dette projekt vil vi udarbejde en intervention, der kaldes DIPNOT. DIPNOT er en kombination af procesmonitorering, klinisk vejledning og tillægs-interventioner, der er skræddersyet til den enkelte patient. Udviklingen af DIPNOT vil ske i to del-studier. I det første studie vil vi følge patienter med depression, der deltager i gruppebaseret kognitiv adfærdsterapi. Patienterne vil indgå i procesmonitorering, og terapeuterne vil modtage advarsler og klinisk vejledning i tilfælde af, at en patient ikke ser ud til at få det bedre. Ved at inddrage visuelle illustrationer af patienternes symptomforløb i interviews med patienter og terapeuter, vil vi udforske deres oplevelser og meninger om, hvad der var, eller kunne have været, hjælpsomt, når de ikke fik det bedre i løbet af terapien. På baggrund af resultaterne fra studie 1, er studie 2 tilsigtet de patienter, som ikke får det bedre på trods af, at terapeuterne bliver orienterede om, at de ikke er i bedring. Som et forsøg tilføjes et udvalg af tillægs-interventioner, der består af 5-7 individuelle sessioner med forskelligt indhold. Der vil blive udført gruppe-interviews med patienterne og deres terapeuter omhandlende deres oplevelser af den nye intervention, hvor nogle af patienterne indgik i ekstra behandling. Derudover vil patienterne, som ikke var i bedring og dermed deltog i tillægs-interventionerne, indgå i individuelle interviews omhandlende deres oplevelser af tillægs-interventionerne. 

Indskrevet ved Københavns Universitet, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet: 01.05.2021 - 30.04.2024

Vejledere: Professor, dr.med. Sidse Arnfred, KU; professor Stig Poulsen, Institut for Psykologi, KU

Mail: jgry@regionsjaelland.dk


Oprettet
11.05.21
Opdateret
11.05.21
 

 Kontakt

 
Psykiatrien Region Sjælland
​Psykiatrisk Forskningsenhed
Fælledvej 6
Bygning 3, 4. sal
4200 Slagelse
Tlf. 58 53 60 70