Søg
 

Cognitive functions in borderline and schizotypal personality disorder and relationships to a dimensional model of personality disorders

Ph.d.-studerende Lea Steen Petersen

 

Psykolog Psykiatrisk Forskningsenhed leasp@regionsjaelland.dk

Lea Steen Petersen
​Lea Steen Petersen​​

​Projektbeskrivelse

Forskning gennem de sidste årtier har vist, at mange patienter med borderline personlighedsforstyrrelse og skizotypi har sårbare eller nedsatte kognitive funktioner. Videnskabelige undersøgelser har generelt fundet, at patienterne især har problemer med a) eksekutive funktioner, b) socialkognitive funktioner og c) abstrakt tænkning. Hos personer med skizotypi ser det også ud til, at evnen til abstrakt tænkning har en tæt relation til deres risiko for at udvikle psykose.
Det er endnu uvist, hvorvidt patienters kognitive vanskeligheder relaterer sig til deres personlighedsfunktionsniveau og personlighedstræk, som for nyligt blev beskrevet i den såkaldte Alternative Model til diagnosticering af personlighedsforstyrrelser i DSM-V, sektion III.

Dette projekt udføres i samarbejde med Maria Willer Meisners ph.d.-projekt:”Psykopatologi ved de grænsepsykotiske tilstande: borderline og skizotypi - undersøgt med DSM-5's Alternative Model til diagnosticering af personlighedsforstyrrelse” og har til formål at undersøge, hvorvidt nedsatte kognitive funktioner hos patienter med borderline personlighedsforstyrrelse og skizotypi relaterer sig til psykopatologi, forstyrrelser i selvet, socialt funktionsniveau og dimensionelle personlighedstræk formuleret i DSM-5’s Alternative Model.
Indskrevet ved Københavns Universitet, Det sundhedsvidenskabelige Fakultet: 01.01.2019 - 31.03.2022
 
Vejledere: Professor, ph.d. Erik Simonsen; lektor Birgit Bork Mathiesen; seniorforsker Martin Vestergaard Gøtzsche
 
Oprettet
29.01.19
Opdateret
20.01.22
 

 Kontakt

 
Psykiatrien Region Sjælland
​Psykiatrisk Forskningsenhed
Fælledvej 6
Bygning 3, 4. sal
4200 Slagelse
Tlf. 58 53 60 70