Søg
 

An emperical case study examination on experiences and participation in new combined mental health and diabetes care

Ph.d.-studerende Vicki Zabell

 

Sygeplejerske Psykiatrien Vest vics@regionsjaelland.dk

​Projektbeskrivelse

Introduktion
Dette ph.d.-projekt etableres i forbindelse med åbningen af Steno Diabetes Center Sjællands fusionsklinik. Fusionsklinikken har til formål at samle behandlingen til patienter med psykisk sygdom og diabetes. På nuværende tidspunkt peger forskning på, at patienter med svær psykisk sygdom og type 2 diabetes har svært ved at følge de standardiserede behandlingstilbud samtidig med, at de ikke føler sig inkluderet i egen behandling. Der mangler evidens for, hvordan disse patienter inddrages i egen behandling, og hvordan de oplever at modtage et samlet og mere helhedsorienteret behandlingstilbud.

Formål & design
Dette projekt er et casestudie, der har til formål at undersøge hvordan patienter med svær psykisk sygdom og type 2 diabetes, oplever at modtage et samlet behandlingstilbud i Steno Diabetes Center Sjællands fusionsklinik i forhold til de eksisterende behandlingstilbud. Til undersøgelse af dette inviteres 20 patienter, tilknyttet Slagelse Sygehus’ distriktspsykiatri eller endokrinologisk afdeling til at medvirke som projektdeltagere. Projektet opdeles i tre delstudier.
Delstudie 1. Fokus på oplevelser med tidligere behandlingstilbud i henholdsvis psykiatrien og endokrinologien. Dette undersøges via 20 individuelle interviews med projektdeltagerne, samt observationer af nuværende patientinddragende indsatser i behandlingen. Endvidere journalundersøgelse af projektdeltagernes glukoseniveau og beskrivelser af deres psykiske sygdom.
Delstudie 2. For at skabe læring på tværs af psykiatrien og endokrinologien, omskrives data fra det første studie til fortællinger, som præsenteres for de respektive afdelinger. Formålet med fortællingerne er at synliggøre, hvordan denne patientpopulation ønsker at inddrages i egen behandling. 
Delstudie 3. Delstudie 1 gentages med samme projektdeltagere. Her undersøges, hvordan deltagerne oplever at modtage et samlet behandlingstilbud i fusionsklinikken, samt potentielle ændringer i deres glukoseniveau og psykiske sygdom.

Patientperspektivet spiller en central rolle. Patientperspektivet vægtes højt i dette projekt, hvorfor der ved projektets start nedsættes et brugerpanel bestående af personer med begge sygdomme. Brugerpanelet deltager i alle projektets delstudier.
 
Indskrevet ved Københavns Universitet, Det sundhedsvidenskabelige Fakultet: 01.05.2019 - 30.04.2022
 
Vejledere: professor Sidse Marie Hemmingsen Arnfred; klinisk lektor Peter Haulund Gæde; seniorforsker Rikke Jørgensen; postdoc Ditte Høgsgaard
 

 

Oprettet
14.06.19
Opdateret
18.06.19
 

 Kontakt

 
Psykiatrien Region Sjælland
​Psykiatrisk Forskningsenhed
Fælledvej 6
Bygning 3, 4. sal
4200 Slagelse
Tlf. 58 53 60 70