Søg
 

Psykopatologi og diagnostik

Psykopatologisk forskning beskriver og karakteriserer symptomer på psykiske lidelser og afgrænsning af disse.

​Ved at klassificere de psykiske tilstande kan der stilles diagnoser, som er afgørende for valg af den efterfølgende behandling. Psykopatologi kan beskrives og undersøges på mange niveauer. Ved at sammenkoble fund fra forskellige niveauer kan vi skabe og udvide vores forståelse af de psykiatriske sygdomme, så den enkelte patient kan diagnosticeres og/eller behandles med størst mulig præcision. Ved at følge risikogrupper over længere tid (fx børn af psykisk syge mødre, eller unge med debuterende psykose), er det muligt at undersøge den tidsmæssige udvikling af psykopatologiske fænomener og kortlægge faktorer af betydning for både sygelig og sund udvikling (resiliens).

Psykose

     

Området omfatter de non-affektive psykoser. Psykose er en alvorlig tlistand, som oftest medfører betydelig lidelse og funktionsnedsættelse for den enkelte og socioøkonomiske udfordringer for samfundet. Forskningsenheden har siden 1995 forsket i tidlig opsporing af psykose og deltog i det skandinaviske TIPS-projekt, som omhandlede dette. Denne forskning påviste, at en intensiv oplysningsindsats til befolkningen, undervisning og uddannelse af personale, etablering af opsporingsteam og hurtig viderevisitation har væsentlig indflydelse på varigheden af ubehandlet psykose og for prognosen på længere sigt. Gennem denne lange erfaring er der akkumuleret meget viden på området. Region Sjælland er den eneste region, som har et tidligt opsporingsteam (TOP - Tidlig opsporing af psykose), og har derfor et unikt udgangspunkt for at lave frontlinjeforskning inden for psykoseområdet. Det inkluderer bl.a. videreudvikling af opsporingsindsatsen, psykopatologi, herunder tidlig identificering af højrisiko individer og differentialdiagnostik, inddragelse af brugere og pårørende samt revovery.

Affektive lidelser

Udforskning af psykopatologien ved angst- og depressionslidelser er et område i vækst i sammenhæng med interventionsforskning. Her fokuserer vi særligt på transdiagnostiske, tværgående aspekter ved de forskellige affektive lidelser.

PTSD

Forskningen foregår primært i Afdeling for Specialfunktioner. Det drejer sig om behandlingseffekt og psykopatologi i forbindelse med behandling af flygtninge og af etniske danskere med kompleks PTSD.

Personlighedsforstyrrelser

En lang række forskningsprojekter har bidraget til bedret diagnostik og behandling for patienter med personlighedsforstyrrelser. På det diagnostiske område er der i særlig grad fokus på forholdet mellem sygdomsgrupper og personlighed og udvikling af nye undersøgelsesmetoder. Der er etableret et Kompetencecenter for Personlighedsforstyrrelser, der arbejder med uddannelse i diagnostik og med at opstille fælles outcomemål for hele regionen for patienter, som modtager behandling for personlighedsforstyrrelse.  

Udviklingsforstyrrelser

Diagnostik og behandling af udviklingsforstyrrelser, fx autisme og ADHD, er en central opgave i børne- og ungdomspsykiatri med tiltagende voksenpsykiatrisk fokus. Symptomer varierer med alder, udviklingstrin, komorbiditet og sværhedsgrad, hvilket udfordrer den kliniske diagnostiske afgrænsning. Tiltagende viden (evidens) tyder på sammenhænge mellem udviklingsforstyrrelser og psykotiske lidelser som skizofreni, sat at de involverede genetiske afvigelser og kognitive forstyrrelser ikke er diagnostisk specifikke.

Psykofysiologi

Psykofysiologisk forskning omfatter undersøgelser af fysiologiske reaktioner (fx hjerterytme og svendtendens) og hjerneaktivitet (fx elektroencefalografi (EEG)) som følge af stimulering. Forskellige typer psykofysiologisk respons er afvigende ved psykiatriske lidelser, og fremover vil forskningen inddrage denne type biologiske målinger ved undersøgelser af patienternes psykopatologi og kognition, herunder undersøge hvorvidt de biologiske målinger også påvirkes af behandling.

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
15.12.17
Opdateret
23.03.22
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Psykiatrien Region Sjælland
​Psykiatrisk Forskningsenhed
Fælledvej 6
Bygning 3, 4. sal
4200 Slagelse
Tlf. 58 53 60 70