Søg
 

Psykiatri og somatik

Forskningsprojekter på tværs af somatik og psykiatri er væsentlige, dels pga. en somatisk overdødelighed blandt psykiatriske patienter, dels fordi en skarp opdeling i psykiatri og somatik er misvisende for hvordan disse lidelser udvikler og udfolder sig.

​Blandt ældre patienter i psykiatrien er somatisk-psykiatrisk komorbiditet mere reglen end undtagelsen. Patienter med kronisk psykoselidelse har overdødelighed af hjertekarlidelser, men også død som følge af KOL, lungebetændelse, cancer og diabetes er forøget. 60% af patienternes overdødelighed skyldes somatiske lidelser.
Forskning i disse områder skal både afdække mekanismer og afprøve interventioner, der kan reducere sygelighed og tidlig død blandt psykiatriske patienter. Komorbiditet mellem depression/angstlidelser og somatisk lidelse er desuden et interessant forskningsområde, da det bl.a. kan generere ny viden om den underliggende patofysiologi ved de psykiatriske lidelser.

Nedenfor er links til igangværende projekter:

TEA-forsøget. Tolerabilitet og effekt af antipsykotika hos børn og unge med psykose

An empirical case study examination on experiences and participation in new combined mental health and diabetes care (ph.d.-projekt) - Vicki Zabell 

Fik du svar på dit spørgsmål?


Angiv sidens indhold her!
Oprettet
18.01.18
Opdateret
22.06.20
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Psykiatrien Region Sjælland
​Psykiatrisk Forskningsenhed
Fælledvej 6
Bygning 3, 4. sal
4200 Slagelse
Tlf. 58 53 60 70