Søg
 

Pårørende- og brugerinddragelse

Forskning i brugerinddragelse undersøger bl.a. hvad forskellige velfærdsindsatser betyder for brugere og deres pårørende.

​Formålet med forskningen er at undersøge, hvordan pårørende og netværk bedst muligt inddrages i indsatsen for et menneske med en psykisk lidelse, herunder hvilke redskaber, information, rådgivning og støtte, der har betydning. I forskningen vil der være fokus på at undersøge, hvordan disse samarbejdsprocesser influerer nye pleje- og behandlingsmetoder, og hvilke konsekvenser der er ved inddragelse af brugere, som fx hvad der fremmer og hindrer inddragelse.

Nedenfor er links til aktuelle projekter:

Psykosocial rehabilitering af ældre efterladte efter selvmord

Sundhedsøkonomisk evaluering af Brugerstyrede indlæggelser i Psykiatrien i Danmark

Samarbejdsprocesser med brugere i aktionsforskning i psykiatrien

Hvordan påvirker bruger-styrede postvention selvmordsefterladtes recoveryproces? En kvalitativ undersøgelse i Irland og Danmark


 

Fik du svar på dit spørgsmål?


Angiv sidens indhold her!
Oprettet
18.01.18
Opdateret
28.09.20
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Psykiatrien Region Sjælland
​Psykiatrisk Forskningsenhed
Fælledvej 6
Bygning 3, 4. sal
4200 Slagelse
Tlf. 58 53 60 70