Søg
 

Forebyggelse af vold og tvang

Forskning i forebyggelse af vold og tvang omhandler såvel forhold, der knytter sig til patientforløb som faglige, organisatoriske og fysiske omgivelser.

​Forebyggelse af vold og tvang hænger i mange måder sammen, og der tages afsæt i international viden om, at der skal fokuseres på mange samtidige indsatser i denne forebyggelse. Der gennemføres undersøgelser med fokus på organisationskulturen, samarbejdsrelationer, ledelse, effekt af kompetenceudvikling samt den patientnære behandlingsindsats.
Afsættet for forskningen vil være identifikation af hvilke grupper, der er i risiko for at udøve vold eller blive udsat for tvang og magtanvendelse.

Region Sjælland har etableret et Kompetencecenter for Relationer og Deeskalering.

Nedenfor er links til aktuelle projekter:

Implementering af deeskalering på psykiatriske afdelinger

Safewards

Skizofreni og kriminalitet

Fik du svar på dit spørgsmål?


Angiv sidens indhold her!
Oprettet
18.01.18
Opdateret
22.06.20
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Psykiatrien Region Sjælland
​Psykiatrisk Forskningsenhed
Fælledvej 6
Bygning 3, 4. sal
4200 Slagelse
Tlf. 58 53 60 70