Søg
 

Ressourcer

Anbefalet litteratur og værktøjer til at arbejde med evidens i sundhedsvæsenet

 Introduktion til evidensbaseret medicin

​​

Cochrane Evidence Essentials​ Fire korte videoer fra Cochrane med introduktion til evidensbaseret medicin

 Centrale tidsskrifter og blogs​


Følg med og bliv holdt løbende underrettet om nye artikler i internationale tidsskrifter om evidensbaseret praksis, enten via RSS eller ved at oprette New Content Alerts:
 
 
 
 
 
 
 

The Mental Elf ​

Programmer og værktøjer

Covidence
Webbaseret værktøj, der hjælper dig gennem processen med at sortere referencer, knytte PDF-filer til og ekskludere/inkludere studier. Resultater kan eksporteres til RevMan, og man kan generere flowchart med dokumentation og statistik. Anbefales af Cochrane. Frit tilgængeligt til et enkelt review med to deltagere.
 
DistillerSR
Software til at effektivisere processen med at lave et systematisk review eller litteraturreview. Holder styr på referencerne og understøtter eksklusion/inklusion og rapportering.  Indbygget DistillerAI til at understøtte screening. Udviklet af Evidence Partners, Canada. Kræver licens.
 
EPPI Reviewer 
Online værktøj til forskningssyntese. Bruges til alle typer af reviews, bl.a. literature reviews, systematiske reviews, meta-analyser og narrative reviews. Udviklet af  The EPPI-Centre, anbefalet af Cochrane. Kræver licens.
 
RAYYAN
Webbaseret program og app til at understøtte processen med screening af abstracts. Håndterer ikke fulltext. Udviklet af Qatar Computing Research Institute. Frit tilgængeligt.

 

Anbefalet litteratur

Introduktion til evidensbaseret praksis
 
 • Habicht, A: Vurder selv evidens. Munksgaard, 2011.
 • Håndbog i litteratursøgning og kritisk læsning: Redskaber til evidensbaseret praksis. Red.: Hans Lund, Carsten Bogh Juhl, Jane Andreasen, Ann Merete Møller. Munksgaard, 2014.
 • Greenhalgh T: How to read a paper: The basics of evidence-based medicine. 5th ed. BMJ books, John Wiley, 2014.
 • Guyatt G et al.: User’s guides to the medical literature: A manual for evidence-based clinical practice. 3rd ed. JAMA evidence, McGrawHill, 2015
 • The James Lind Library - ​interview med Dave Sackett​

Evidensbaseret psykiatri

 • Storebø OJ, Simonsen E. Evidensbaseret behandling, de generelle behandlingsprincipper og gode råd. I: Personlighed og personlighedsforstyrrelser: en grundbog. Hans Reitzels Forlag, 2017. p. 397–434.
 • Simonsen E, Møhl B. Evidensbaseret klinisk praksis. I: Grundbog i psykiatri. 2. udg. Hans Reitzels Forlag, 2017. p. 625–41.
 • Jørgensen P, Nordentoft M, Videbech P: Håndbog i psykiatrisk forskning & evidens. FADLs forlag, 2009.
 • The evidence-based practice: Methods, models, and tools for mental health professionals. Ed. by Chris E. Stout & Randy A. Hayes. John Wiley, 2005

Systematisk review

 • Gough D et al.: An introduction to systematic reviews. SAGE, 2017.
 • Higgins JPT, Thomas J, Chandler J, Cumpston M, Li T, Page MJ, Welch VA (editors). Cochrane Handbook for Systematic Reviews of Interventions version 6.0 (updated July 2019). Cochrane, 2019. Available from www.training.cochrane.org/handbook

 

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
22.05.18
Opdateret
06.09.21
Andre sider under Center for Evidensbaseret Psykiatri
 

 Kontakt

 
Psykiatrien Region Sjælland
Center for Evidensbaseret Psykiatri
Fælledvej 6
Bygning 3, 4. sal
4200 Slagelse
Tlf. 24 96 59 17
 

 Aktuelt