Søg
 

Centrets formål

Formål og opgaver for Center for Evidensbaseret Psykiatri

 Formål og opgaver 

 • Gennemførelse af randomiserede kliniske forsøg
 • Udarbejdelse af systematiske reviews
 • Opdatering af systematiske reviews

Interne samarbejdsflader

 • De Sundhedsfaglige Råd
  Centret rådgiver de Sundhedsfaglige Råd om evidensbaseret undersøgelse og behandling
 • Pakkeforløb
  Centret tilbyder sparring i forbindelse med evidensgrundlaget for behandlingspakkeforløb
 • Eksisterende kompetencecentre
  Centret understøtter arbejdet i kompetencecentrene i psykiatrien gennem udarbejdelse af systematiske reviews 
​Rådgivningsgruppe
Der er etableret en rådgivningsgruppe, der vil have som hovedopgave at være rådgivende for centerledelsen. Fokus for rådgivningsgruppen er således at komme med strategisk feedback og rådgivning i henhold til de opgaver, centeret varetager og som centret ønsker rådgivning vedrørende. Rådgivningsgruppen har to årlige møder.
 
Hovedopgaver kan således omhandle
 • Rådgive om valg af fremtidige projekter og satsningsområder
 • Rådgive i forhold til at skærpe indholdet og konklusionerne på igangværende projekter
 • Rådgive i forhold til konkrete problemstillinger for de enkelte projekter
 • Komme med faglig såvel som organisatorisk indspark til implementering
 • Rådgive og vurdere større fonds- og puljeansøgninger
 • Rådgive i forhold til monitorering af succeskriterier
 • Input til forskningsspørgsmål med mulighed for direkte implementering
Rådgivningsgruppen består af
1. Søren Bredkjær, vicedirektør, Psykiatrien Region Sjælland
2. Asbjørn Hróbjartsson, ph.d.; professor ved Klinisk Institut, Syddansk Universitet; leder af Center for Evidensbaseret Medicin, Odense Universitetshospital
3. Stig Brorson, overlæge, ph.d., Ortopædkirurgisk afdeling, Sjællands Universitetshospital; klinisk professor ved Københavns Universitet
4. Helene Speyer, overlæge, ph.d., Region Hovedstadens Psykiatri
5. Bodil Aggernæs, Overlæge, Phd, Region Hovedstadens Psykiatri
6. Christian Gluud, overlæge, dr.med., leder af Copenhagen Trial Unit, Center for Klinisk Interventionsforskning, Rigshospitalet
7. Rasmus W. Licht, ledende overlæge, ph.d., Forskningsenheden Aalborg Universitetshospital; professor ved Aalborg Universitet
8. Martin Balslev Jørgensen, dr.med., overlæge ved Psykiatrisk Center København; professor ved Institut for Klinisk Medicin, Københavns Universitet
Hvad er evidensbaseret psykiatri?
Evidensbaseret praksis er en grundig, eksplicit, fornuftig og gennemtænkt brug af den bedste evidens i forbindelse med beslutninger vedrørende undersøgelse og behandling af en individuel patient.
Gode behandlere benytter sig både af deres individuelle kliniske ekspertise, patientens præferencer og den bedst tilgængelige eksterne evidens.
Først handler det om at forme et klinisk spørgsmål på basis af det problem, patienten henvender sig med.
Dernæst handler det om at finde ekstern evidens, der undersøger problemstillingen.
Så skal evidensens kvalitet og relevans vurderes, og herefter kommer processen med at implementere evidensen i den kliniske praksis.
Sidste trin består af en evaluering af processen, hvor klinikeren foretager en evaluering af effekten hos patienten og en evaluering af sin egen inds​ats.
Evidensbaseret praksis handler også om at tilbyde den bedste metode målt på en gruppe af mennesker med samme type problemer eller lidelse, under hensyntagen til det enkelte individs forudsætninger, ønsker, behov etc.
 
EBP figur.png 
 
 
 
 

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
03.07.17
Opdateret
17.11.21
Andre sider under Center for Evidensbaseret Psykiatri
 

 Kontakt

 
Psykiatrien Region Sjælland
Center for Evidensbaseret Psykiatri
Fælledvej 6
Bygning 3, 4. sal
4200 Slagelse
Tlf. 24 96 59 17