Søg
 

Nyheder og debat

Nyt fra Center for Evidensbaseret Psykiatri
og indblik i den faglige debat

 

​​Nyheder

Nyt borderline review

Oktober 2021 er der publiceret et nyt systematisk review om farmakologisk behandling af borderline:
Gartlehner G, Crotty K, Kennedy S, Edlund MJ, Ali R, Siddiqui M, m.fl. Pharmacological Treatments for Borderline Personality Disorder: A Systematic Review and Meta-Analysis. CNS Drugs. oktober 2021;35(10):1053–67. 

Det har imidlertid nogle begrænsninger, som vi i Center for Evidensbaseret Psykiatri har påpeget i dette letter to editor. Se forfatternes svar her.​


Methylphenidate
Der har været indsendt en ny ansøgning om at optage ADHD-medicinen methylphenidate på WHOs liste over Essential Medicines. Denne gang indsendt af ADHD World Organisation og  ADHD organisationen Eunethydis. Resultatet blev den samme som i 2019: Ansøgningen blev afvist.
WHO skriver: The EML Committee also did not recommend including methylphenidate, a medicine for attention deficit hyperactivity disorder (ADHD), as the committee found uncertainties in the estimates of benefit.
 


NKR om angstlidelser

NKR om vanskeligt behandlelig depression

Cochrane review om hurtigtvirkende methylphenidat ved ADHD hos voksne
Et nyt Cochrane Review undersøger den gavnlige og skadelige effekt af hurtigtvirkende methylphenidat som behandling af ADHD hos voksne.
10 RCT’er som er udført mellem 2001 og 2016 med i alt 497 voksne med ADHD indgår.
Der blev kun fundet svag evidens af lav sikkerhed for en gavnlig effekt, (dog kun ved vurdering foretaget af klinikere, ikke deltagere).
Der blev også fundet flere skadelige effekter.
Ud over lav sikkerhed udfordres resultaterne af studiernes korte forløb og store heterogenitet i outcomes.
 

Cândido  RCF, Menezes de Padua  CA, Golder  S, Junqueira  DR. Immediate‐release methylphenidate for attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) in adults. Cochrane Database of Systematic Reviews 2021, Issue 1. Art. No.: CD013011. DOI: 10.1002/14651858.CD013011.pub2.

 
 
Podcast om Cochrane review
Mie Sedoc Jørgensen fortæller i Cochrane podcast om Cochrane review: Psychological therapies for people with borderline personality disorder
 
Nyt Cochrane review publiceret
Ganslev  CA, Storebø  OJ, Callesen  HE, Ruddy  R, Søgaard  U. Psychosocial interventions for conversion and dissociative disorders in adults. Cochrane Database of Systematic Reviews 2020, Issue 7. Art. No.: CD005331. DOI: 10.1002/14651858.CD005331.pub3.
https://www.cochranelibrary.com/cdsr/doi/10.1002/14651858.CD005331.pub3/full
 
To psykologiske indsatser ser ud til at virke på borderline personlighedsforstyrrelse
Artikel i Videnskab.dk 15.5.2020 om resultaterne fra Cochrane review om psykologisk behandling af borderline personlighedsforstyrrelse.
 
Sundhedsstyrelsen sender 15.5.2020 en ny National klinisk retningslinje for behandling af angst hos voksne i høring. Se dokumentet på høringsportalen.  Professor Erik Simonsen har deltaget i referencegruppen og adj. professor Ole Jakob Storebø har været fagkonsulent på arbejdet med retningslinjen.

  

Faglig debat

Kommentar/høringssvar til ansøgning om at optage ADHD medicinen methylphenidat på WHOs liste over Essential Medicines: Storebø OJ, Gluud C: Methylphenidate - EML and EMLc. 22nd Expert Committee on the Selection and Use of Essential Medicines. 4th March 2019. 
 
Artikel der beskriver processen:

 

Diskussion affødt af Cochrane review om methylphenidate til børn og unge med ADHD

Storebø OJ, Ramstad E, Krogh HB, Nilausen TD, Skoog M, Holmskov M, m.fl. Methylphenidate for children and adolescents with attention deficit hyperactivity disorder (ADHD). Cochrane Database Syst Rev. 25. november 2015;(11):CD009885. Reviewets egen side med comments.

Cortese S. Are the effects of methylphenidate uncertain? Irish Journal of Psychological Medicine. 2018 May;1- 5. 
Faltinsen E, Zwi M, Castells X, Gluud C, Simonsen E, Storebø OJ. Updated 2018 NICE guideline on pharmacological treatments for people with ADHD: a critical look. BMJ Evid Based Med. 2018 Dec 10;
 
Faltinsen EG, Gluud C, Simonsen E, Zwi M, Storebø OJ. Unbalanced risk-benefit analysis of ADHD drugs. The Lancet Psychiatry. 2018 Nov 1;5(11):870. 
 
Storebø OJ, Faltinsen E, Zwi M, Simonsen E, Gluud C. The Jury Is Still Out on the Benefits and Harms of Methylphenidate for Children and Adolescents With Attention‐Deficit/Hyperactivity Disorder. Clinical Pharmacology & Therapeutics [epub ahead of print]. 2018 Jul 13.  
 
Swanson JM. Risk-of-Bias and Quality-of-Evidence for Treatment of ADHD with Stimulant Medication. Clinical Pharmacology & Therapeutics 31.07.2018 

Referat og efterfølgende debat i Tidskriftet (Den norske legeforening)

 

Metode-debat

Kritisk letter i JAMA Psychiatry
 
Faltinsen EG, Storebø OJ, Gluud C. Methodological concerns with network meta-analysis on drugs for attention deficit hyperactivity disorder. European Child & Adolescent Psychiatry. 2019 Jan;28(1):145–6.
 
Faltinsen EG, Storebø OJ, Jakobsen JC, Boesen K, Lange T, Gluud C. Network meta-analysis: the highest level of medical evidence? BMJ Evidence-Based Medicine. 2018 Apr 1;23(2):56–9.
 

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
06.11.18
Opdateret
12.11.21
Andre sider under Center for Evidensbaseret Psykiatri
 

 Kontakt

 
Psykiatrien Region Sjælland
Center for Evidensbaseret Psykiatri
Fælledvej 6
Bygning 3, 4. sal
4200 Slagelse
Tlf. 24 96 59 17