Søg
 

Ulrik Helt Haahr

Forskningskonsulent

 

Kortfattet CV

Ansat som overlæge og seniorforsker i Psykiatrisk Forskningsenhed 1. januar 2016. Tidligere overlæge ved Kompetencecenter for debuterende psykose, Psykiatrien Øst, fra 2008 til og med 2015.
Ansat som forskningslektor ved Institut for Klinisk Medicin, SUND, Københavns Universitet 1. januar 2009 til 31. december 2015.
Fra 1. januar 2019 på pension, men fortsat tilknyttet Psykiatrisk Forskningsenhed som forskningskonsulent.

Forskningsinteresser

 • Forskning i tidlig opsporing og behandling af psykoselidelser

Igangværende forskningsprojekter

 • TIPS-projektet (med forskningschef, professor Erik Simonsen)
 • OPUS Region Sjælland projektet. Familier og pårørende til unge med psykoser (med bl.a. forskningschef, professor Erik Simonsen, afdelingssygeplejerske Hanne-Grethe Lyse, psykolog Marlene Buch Pedersen og seniorforsker Stephen Austin)
 • TOP-I projektet:
  • Pathway to care ved psykoser - registerdelen (med forskningschef, professor Erik Simonsen og seniorforsker Lene Halling Hastrup)
  • Pathway to care ved psykoser - kvalitativt studie (med forskningschef, professor Erik Simonsen, psykolog Jens Einar Jansen og læge Peter Michael Wøldike)
 • TOP-II projektet:
  • Tidlig opsporing af patienter i risiko for senere udvikling fa ikke-affektiv psykose - et pilotstudium (ledet af forskningslektor, overlæge Julie Nordgaard, og bl.a. med psykolog Marlene Buch Pedersen og forskningschef, professor Erik Simonsen)
  • Registerbaseret follow-up studie af patienter set af TOP (Tidlig Opsporing af Psykose) (ledet af forskningslektor, overlæge Julie Nordgaard, og med læge Line Lindhardt)
 • I samarbejde med LOFUS undersøgelsen:
  • LOFUS - PATHWAY: Register follow-up af 'PLIKS-positive (personer som svarer bekræftende på spørgsmål om psykoselignende symptomer)' set af TOP team (ledet af forskningslektor, overlæge Julie Nordgaard, og med serniorforsker Lene Halling Hastrup og forskningschef, professor Erik Simonsen)
  • AGREE LOFUS: Psykopatologisk vurdering af 'PLIKS-positive' set af TOP team (ledet af forskningslektor, overlæge Julie Nordgaard, og bl.a. med psykolog Marlene Buch Pedersen og forskningschef, professor Erik Simonsen)

Se også profil på Region Sjællands forskningsportal

Oprettet
02.09.14
Opdateret
11.11.20
 

 Kontakt

 
Psykiatrien Region Sjælland
​Psykiatrisk Forskningsenhed
Fælledvej 6
Bygning 3, 4. sal
4200 Slagelse
Tlf. 58 53 60 70