Søg
 

Sune Bo Hansen

Psykolog, ph.d.

 

  Mobil 21 64 62 98 subh@regionsjaelland.dk

Ansat som specialpsykolog i Afdeling for Børne- og Ungdomspsykiatri i Roskilde, Region Sjælland.

Se også profil på Region Sjællands forskningsportal

Forskningsinteresser

Personlighedsforstyrrelser ved unge og voksne, psykoterapi, psykopati, mentalisering og metakognition, borderline personlighedsforstyrrelse.

Igangværende forskningsprojekter

  • Randomiseret kontrolleret studie (RCT) hvor et mentaliseringsbaseret gruppebehandlingsprogram sammenlignes med standardbehandling i forhold til unge (14-17 år) med borderline personlighedsforstyrrelse
  • Kvalitetssikringsstudie hvor personlighedsstrukturens betydning undersøges for specifikke ungdomspsykiatriske problematikker
  • Psykometrisk undersøgelse af PID-5 i en dansk population

Videnskabelige artikler (peer-reviewed)
Bo, S., Haahr, U. (2016). Early-onset psychosis and child and adolescent schizophrenia [editorial]. Scandinavian Journal of Child and Adolescent Psychiatry and Psychology, 4(1), 1-3

Bo, S., Sharp, C., Fonagy, P., Kongerslev, M. Hypermentalizing, attachment, and epistemic trust in adolescent BPD: clinical illustrations. Personality Disorders [E-pub 21.12.15]

Kongerslev, M.T., Bo, S., Forth, A.E., & Simonsen, E. (2015). Assessment of the affective dimensions of psychopathy with the Danish version of the inventory of callous-unemotional traits among incarcerated adolescent boys: A study of reliability, criterion validity, and construct validity. Scandinavian Journal of Child and Adolescent Psychiatry and Psychology, 3(1), 80-96

Bo, S., Bach, B., Mortensen, E.L., & Simonsen, E. (2015). reliability and hierarchical structure of DSM-5 pathological traits in a Danish mixed sample. Journal of Personality Disorders, 23, 1-18

Bo, S., Kongerslev, M., Dimaggio, G., Lysaker, P.H., & Abu-Akel, A. (2015). Metacognition and general functioning in patients with schizophrenia and a history of criminal behaviour. Psychiatry Research 225, 247-253

Kongerslev, M., Simonsen, S., & Bo, S. (2015). The quest for tailored treatments: A meta-discussion of six social cognitive therapies. Journal of Clinical Psychology, 71(2), 188-198

Bo, S., Abu-Akel, A., Kongerslev, M., Haahr, U. H., & Bateman, A. (2014). Mentalizing mediates the relationship between psychopathy and type of aggression in schizophrenia. Journal of Nervous and Mental disease, 202, 55-63

Bo, S., Abu-Akel, A., Kongerslev, M., Haahr, U. H., & Simonsen, E. (2013). The role of co-morbid personality pathology in predicting self-reported aggression in patients with schizophrenia. Comprehensive Psychiatry, 54, 423-431. doi: 10.1016/j.comppsych.2012.12.004.

Bo, S., Forth, A., Kongerslev, M., Pedersen, L., Haahr, U. H., & Simonsen, E. (2013). Subtypes of aggression in patients with schizophrenia: The role of personality disorders. Criminal Behaviour and Mental Health, 23, 124-137

Bo, S., Abu-Akel, A., Bertelsen, P., Kongerslev, M., & Haahr, U. H.  (2013). Attachment, mentalizing and personality pathology severity in premeditated and impulsive aggression in schizophrenia. International Journal of Forensic Mental Health, 12, 126-138

Bo, S., Forth, A., Kongerslev, M., Haahr, U. H., Pedersen L., & Simonsen, E. (2013). Subtypes of Aggression in Patients with Schizophrenia: The Role of Psychopathy. Journal of Forensic Psychiatry & Psychology, 24(4), 496-513. doi:10.1080/14789949.2013.809468 

Abu-Akel, A., & Bo, S. (2013). Superior Mentalizing Abilities of Female Patients with Schizophrenia. Psychiatry Research, 210(3), 794-799. doi:10.1016/j.psychres.2013.09.013

Kongerslev, M., Moran, P., Bo, S., & Simonsen, E. (2012). Screening for personality disorder in incarcerated adolescent boys: Preliminary validation of an adolescent version of the Standardised Assessment of Personality – Abbreviated Scale (SAPAS-AV). BMC Psychiatry, 12: 94

Bo, S., Abu-Akel, A., Kongerslev, M., Haahr, U. H., & Simonsen, E. (2011). Risk factors for violence in patients with schizophrenia. Clinical Psychology Review. 31(5), 711-26

Ikke peer-reviewed artikler
Bo, S., Kongerslev, M (2011). Skizofreni of risikofaktorer for dyssocial adfærd. Best Practice, Nov. 18-22

Bogkapitler
Bo, S., Abu-Akel, A., & Kongerslev, M. (2014). Metacognition as a framework to understanding the occurrence of aggression and violence in patients with schizophrenia. In P. Lysaker, M. Brüne and G. Dimaggio (Eds.), Social Cognition and Metacognition in Schizophrenia: Psychopathology and Treatment Approaches. Elsevier Press, pp. 137-49 

Abu-Akel, A., & Bo, S. Mental Illness as a Risk Factor for Violence and Aggression. In A. Beech, A. J. Carter, R. Mann and P. Rothstein (Eds.), The Wiley Handbook of Forensic Neuroscience. John Wiley and Sons. (In press)

Forth, A., Bo, S., & Kongerslev, M. (2013). Assessment of psychopathy: The Hare Psychopathy Checklist measures. In K. Kiehl & W. Sinnott-Armstrong (Eds.), Psychopathy and Law. Oxford: Oxford University Press

Bo, S. (2010). Det terapeutiske i at møde de unge på en personlig og gennemsigtig måde. I: Bertelsen, P. (Ed). Aktør i eget liv – Om at hjælpe mennesker på kanten af tilværelsen. København: Frydenlund

Publicerede abstracts for indlæg ved videnskabelige konferencer
Bo, S., Abu-Akel, A., & Kongerslev, M. (2013). Mentalizing mediates the relationship between psychopathy and type of aggression in schizophrenia. 13th World Congress for the International Society for the Study of Personality Disorders, Copenhagen, Denmark

Kongerslev, M., Rossi, G., Bo, S., Buhl-Nielsen, B., & Simonsen, E. (2013). Exploratory factor analysis of the Danish-language version of the Millon Adolescent Inventory (MACI). 13th International Society for the Study of Personality Disorders

Bach, B., Bo, S., Simonsen, E., Andersen, R. (2013). Exploratory factor analysis of the personality inventory DSM-5 in a Danish population – preliminary results. 13th International Society for the Study of Personality Disorders

Pedersen, L., Bo, S., Christensen, K. B., & Rasmussen, K. (2013). Psychoapthy in a Danish offender sample – factor structure of the Psychopathy Checklist Screening Version. 13th International Society for the Study of Personality Disorders

Beck, E., Bo, S., Pedersen, L., Poulsen, S., Pedersen, J., & Simonsen, E. (2013). Mentalization-based treatment for emerging borderline personality disorder in adolescence: A randomized controlled trial. 13th International Society for the Study of Personality Disorders

Bo, S., Kongerslev, M., Haahr, U. H., & Simonsen, E. (2011). The Role of Psychopathy and Mentalizing Abilities in Criminal And/Or Violent Behaviour. Journal of Personality Disorders (Supplement: XIIth International Society for the Study of Personality Disorders Congress, 1.-4. March 2011, Melbourne, Australia), 182, 78

Kongerslev, M., Bo, S., Simonsen, E., & Moran, P. (2011). Screening for Personality Disorder in a Sample of Incarcerated Male Youth: Preliminary Validation of the Standardised Assessment of Personality – Abbreviated Scale (SAPAS). Journal of Personality Disorders (Supplement: XIIth International Society for the Study of Personality Disorders Congress, 1.-4. March 2011, Melbourne, Australia), 182, 79

Posters (ikke peer-reviewed)
Bach, B., Bo, S., Simonsen, E., Andersen, R. (2013). Exploratory factor analysis of the personality inventory DSM-5 in a Danish population – preliminary results. 13th International Society for the Study of Personality Disorders

Pedersen, L., Bo, S., Christensen, K. B., & Rasmussen, K. (2013). Psychoapthy in a Danish offender sample – factor structure of the Psychopathy Checklist Screening Version. 13th International Society for the Study of Personality Disorders

Beck, E., Bo, S., Pedersen, L., Poulsen, S., Pedersen, J., & Simonsen, E. (2013). Mentalization-based treatment for emerging borderline personality disorder in adolescence: A randomized controlled trial. 13th International Society for the Study of Personality Disorders

Bo, S., Kongerslev, M., Haahr, U. H. (2011). The Role of Mentalizing Abilities in type of Aggression in Patients with Schizophrenia. Poster præsenteret ved Psykiatriens Forskningsdag i Roskilde, Region Sjælland, d. 25. november

Kongerslev, M., Bo, S., & Simonsen, E. (2011). Development and Validation of a new Screen for Personality Disorders in Incarcerated Youth: the SAPAS-A. Poster præsenteret ved Psykiatriens Forskningsdag i Roskilde, Region Sjælland, d. 25. november

Medforfatter ved mundtlige præsentationer ved internationale konferencer
Kongerslev, M., Rossi, G., Bo, S., Buhl-Nielsen, B., & Simonsen, E. (2013). Exploratory factor analysis of the Danish-language version of the Millon Adolescent Inventory (MACI). 13th International Society for the Study of Personality Disorders

Kongerslev, M., Bo, S., Simonsen, E., & Moran, P. (2011). Screening for Personality Disorder in a Sample of Incarcerated Male Youth: Preliminary Validation of the Standardised Assessment of Personality – Abbreviated Scale (SAPAS). XIIth International Society for the Study of Personality Disorders Congress, 1.-4. March 2011, Melbourne, Australia

Manualer
Kongerslev, M., Andersen, R., Bo, S. & Ladegaard, N. (2011). Forord. I: Childhood Trauma Questionnaire: A Retrospective Self-Report. Vejledning, Dansk Version. Stockholm: Pearson Assessment

Ikke-publicerede manualer
Bo, S. Kongerslev, M., & Lysaker, P. (2011). Metacognition Assessment Scale (MAS) - A video-coding manual for the abbreviated version on the PCL-R interview. Roskilde Denmark

Bo, S. & Kongerslev, M. (2010). Application of Metacognition Assessment Scale on the Hare Psychopathy Checklist-Revised and Psychopathy Checklist: Youth Version interviews. Roskilde: Denmark

Kongerslev, M. & Bo, S. (2010). Application of Reflective Functioning Scale on the Hare Psychopathy Checklist-Revised and Psychopathy Checklist: Youth Version interviews. Roskilde: Denmark

Mundtlige præsentationer ved internationale/nationale konferencer og kongresser 
Mentaliseringsbaseret behandling og begyndende personlighedsforstyrrelse ved unge – en præsentation af design af et randomiseret kontrolleret studie. Anden Nordiske Konference om mentalisering, København; 22.-23. maj 2014

Mentaliseringsbaseret behandling af begyndende borderline personlighedsforstyrrelse ved unge - et randomiseret kontrolleret studie. Forskningskonference i Børne- og Ungdomspsykiatrien, Region Sjælland, Roskilde; 4. marts 2014

Mentalizing mediates the relationship between psychopathy and type of aggression in schizophrenia. 13th world congress for the International Society for the Study of Personality Disorders, Copenhagen, Denmark; 16.-19. september 2013

Personlighedspatologi og aggression. 1st Nationale Seminar om Personlighedsforstyrrelser; 2013

The role of Psychopathy and Mentalizing abilities in criminal and/or violent behaviour in patients with schizophrenia. 12th world congress for the International Society for the Study of Personality Disorders, Melbourne, Australien, 2011

Oprettet
30.07.14
Opdateret
11.11.20
 

 Kontakt

 
Psykiatrien Region Sjælland
​Psykiatrisk Forskningsenhed
Fælledvej 6
Bygning 3, 4. sal
4200 Slagelse
Tlf. 58 53 60 70