Søg
 

Sidse Arnfred

Professor MSO, overlæge

 

Mobil 24 22 70 45   sidar@regionsjaelland.dk

Sidse Arnfred

Sidse Arnfred har med sin baggrund i neurobiologisk udforskning af skizofreni og senere forskning inden for psykoterapi og læring et bredt forskningsfelt, der spænder over effektforskning inden for psykoterapi og tilgrænsende indsatser over psykopatologi til psykofysiologiske mekanismer og neurobiologi indenfor ikke-psykotiske tilstande. Hertil kommer forskning i læringsmekanismer samt kommunikation i klinisk psykiatri.

Sidse Arnfred er speciallæge i psykiatri og almen medicin og hun har en ph.d. fra 2003 og en doktorgrad fra 2011. Hendes forskning inden for psykoterapi tager sit udgangspunkt i hendes master i gestaltpsykoterapi, baseret på kvalitativ metode, og supervisor uddannelse i kognitiv adfærdsterapi. Siden 2010 har Sidse Arnfred været klinisk lektor i psykiatri ved det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Institut for Klinisk Medicin, og siden 2013 forskningslektor samme sted. Hun har diplom i universitetspædagogik og hun været vejleder ved talrige kandidat specialer. Aktuelt er hun vejleder for 4 forskningsassistenter på vej til at blive indskrevet som PhD-studerende og 3 PhD-studerende.

Se projektbeskrivelser under "anden forskning".

Sidse Arnfred er som forskningslektor tilknyttet Psykiatrisk Forskningsenhed og hun er overlæge i Psykiatrien Vest, hvor hun er uddannelsesansvarlig overlæge og har enkelte patienter i Psykiatrisk Ambulatorium.

Se også profil på Region Sjællands forskningsportal

Download CV 

Download publikationsliste 

 

 

Oprettet
01.02.16
Opdateret
11.11.20
Psykiatrien Region Sjælland
​Psykiatrisk Forskningsenhed
Fælledvej 6
Bygning 3, 4. sal
4200 Slagelse
Tlf. 58 53 60 70