Søg
 

Lisbeth Hybholt

Sygeplejerske, cand.cur., ph.d., postdoc

 

  Mobil 9357 7600 lihy@regionsjaelland.dk

​Ansat som seniorforsker i en delt stilling mellem Kompetencecenter for Relationer og Deeskalering. Fælledvej 6, 4200 Slagelse og Psykiatrien Øst, Smedegade 16, 4000 Roskilde

Se også profil på Region Sjællands forskningsportal

Forskningsinteresser

Hovedforskningsinteresser er brugerdeltagende forskning, hvor brugere, pårørende og fagpersoner deltagere i et partnerskab gennem hele forskningsprocessen. Formålet er at være med til at forbedre praksis. Forskningsmæssigt har jeg særlig haft fokus på efterladte efter selvmord, postvention, patientuddannelse, læreprocesser og hverdagsliv.

Igangværende forskningsprojekter

Hovedansvarlig:

Medforsker:

 • Systematisk review: Livet med selvmordstanker. Hvordan er det at leve med selvmordstanker?
  Samarbejde med Cand.scient.san. Rikke Søndergaard, Dr. Lene Lauge Berring og Professor Niels Buus
  Relatives’ experiences of providing care to people with suicidal behaviour interpreted as a moral career: A meta-ethnographic approach.
  Samarbejde med: Anette Juel, Lene Lauge Berring, Annette Erlangsen, Erik Roj Larsen og Niels Buus.
  Beskrivelse af mulige karriereveje i den regionale psykiatri. Samarbejde med Fagligt Selskab for Psykiatriske Sygeplejersker,
  Procesevaluering af IBBIS i samarbejde med Professionshøjskolen Metropol og Forskningsenheden, Psykiatrisk Center København

Download CV inkl. publikationsliste

Ph.d-.afhandling

Formålet med ph.d.-afhandlingen "Patientuddannelsen i hverdagsliv" er at beskrive og forstå, hvordan menneskers daglige livsførelse har betydning for de læreprocesser, der opstår i samspillet mellem deres deltagelse i en patientuddannelsesgruppe, rettet mod mennesker der har været indlagt på psykiatrisk afdeling med depression, og deres deltagelse i andre handlesammenhænge i det samlede hverdagsliv. Dette for at skabe viden om læreprocesser, der kan bidrage til diskussion om og udvikling af patientuddannelse rettet mod mennesker, der er blevet diagnosticeret med depression.

Download ph.d.-afhandling

Oprettet
04.07.17
Opdateret
23.11.20
 

 Kontakt

 
Psykiatrien Region Sjælland
​Psykiatrisk Forskningsenhed
Fælledvej 6
Bygning 3, 4. sal
4200 Slagelse
Tlf. 58 53 60 70