Søg
 

Lisbeth Hybholt

Sygeplejerske, cand.cur., ph.d., postdoc

 

  Mobil 29 60 52 18 lihy@regionsjaelland.dk

​Ansat som postdoc og projektleder ved Kompetencecenter for Relationer og Deeskalering

Forskningsinteresser

Hovedforskningsinteresser er praksisforskning, hvor brugere og fagpersoner inddrages som medforskere i forskningsprocessen, og hvor der er fokus på at forandre praksis. Fokus er særligt på brugernes hverdagsliv og deres perspektiver på og opfattelse af pleje og behandling.

Igangværende forskningsprojekter

Hovedansvarlig:

  • Psykosocial rehabilitering af ældre efterladte efter selvmord. Forskergruppen: Elene Fleischer, stifter og leder af NEFOS; Annette Erlangsen, seniorforsker og programleder af Dansk Forskningsinstitut for Selvmordsforebyggelse, Psykiatrisk Center København; Lene Lauge Berring, MVU forskningsleder, Psykiatrien Region Sjælland samt Niels Buus, professor i psykiatrisk sygepleje ved Sydney Universitet.

Medforsker:

  • Procesevaluering af IBBIS i samarbejde med Professionshøjskolen Metropol og Forskningsenheden, Psykiatrisk Center København

Download CV

Download publikationsliste

Ph.d-.afhandling

Formålet med ph.d.-afhandlingen "Patientuddannelsen i hverdagsliv" er at beskrive og forstå, hvordan menneskers daglige livsførelse har betydning for de læreprocesser, der opstår i samspillet mellem deres deltagelse i en patientuddannelsesgruppe, rettet mod mennesker der har været indlagt på psykiatrisk afdeling med depression, og deres deltagelse i andre handlesammenhænge i det samlede hverdagsliv. Dette for at skabe viden om læreprocesser, der kan bidrage til diskussion om og udvikling af patientuddannelse rettet mod mennesker, der er blevet diagnosticeret med depression.

Download ph.d.-afhandling

Oprettet
04.07.17
Opdateret
13.06.18
 

 Kontakt

 
Psykiatrien Region Sjælland
​Psykiatrisk Forskningsenhed
Fælledvej 6
Bygning 3, 4. sal
4200 Slagelse
Tlf. 58 53 60 70