Søg
 

Lene Lauge Berring

Ledende oversygeplejerske, SD, cand.cur. ph.d. – Lektor, MVU forskningsleder

 

  Mobil 24 52 63 26 lelb@regionsjaelland.dk

Fra 1.10.2021 i afdelingsledelse i Psykiatrisk Forskningsenhed.

Leder af Kompetencecenter for Relationer og Deeskalering.
MVU forskningsleder, lektor ved Syddansk Universitet, Institut for Regional Sundhedstjenesteforskning.

Se også profil på Region Sjællands forskningsportal

Download publikationsliste 

Forskningsinteresser

Hovedforskningsinteressen er kvalitative forskningsmetoder og at forskningen udføres ud fra principper i aktionsforskning. Det betyder at praksis, herunder både ansatte og brugere, inddrages i forskningen og at resultaterne publiceres løbene.

Specifikke temaer:
Psykiatrisk sygepleje: Interaktioner med patienten og grundlæggende sygeplejefaglige metoder, herunder relationer og patientinddragelse.

Forebyggelse af vold og tvang ud fra sundhedsfremmeperspektivet, primær, sekundær og tertiær niveau og sixcore © strategien, herunder: 1) Relations- og deeskaleringskonceptet: Et nyt konflikthåndterings kompetenceudviklingsforløb, 2) Tvang: Nedbringelse af tvang og udvikling af alternative ikke restriktive og non-farmakologiske metoder, herunder interaktioner i risikosituationer og fokus på det tværfaglige samarbejde og samarbejdet med patienter, 3) Vold: Risikovurdering, signaler hos patienten, interaktive metoder og deeskalering.

Safewards: Implementering og validering.

Brugerinddragelse: I særdeleshed aktionsforskning, forskning der udføres i et forpligtende samarbejde mellem forskere og praksisfællesskab og forskning, der rettes mod at løse praktiske problemer, samtidig med at praksis forandres.
Organisering af forskning, etik i praksisnær forskning og implementering af forskningsresultater.

Igangværende forskningsprojekter
Hovedansvarlig:

Deltager:

Vejleder:

  • Kreative aktiviteter skaber hverdagsliv. Projektet udføres af ledende ergoterapeut Helle Andrea Pedersen, Psykiatrien Syd, Centerterapien, klinik for ergo- og fysioterapi og lektor Bodil Winther, MVO, ergoterapeutuddannelsen, Professionshøjskolen Metropol

Afhandling

Ph.d.-afhandling: "Håndtering af vold og forebyggelse af tvang på psykiatriske afdelinger. Et handlingsorienteret aktionsforskningssamarbejde" er gennemført i Psykiatrien Region Sjælland i perioden 2012-2015.

Projektet undersøgte deeskalering af konfliktfyldte situationer på psykiatriske afdelinger gennem et deltagerorienteret og kvalitativt forskningsparadigme. Hensigten var at udvikle praksisnære metoder til at forebygge vold og fysisk magtanvendelse.
Forskningen producerede en praksisteori om deeskalering indeholdende tre områder: 1) en deeskaleringsvejledning, 2) et undervisningsprogram og 3) opkvalificering af en medforskergruppe til deeskaleringsvejledere. De umiddelbare resultater har vist en ændret og professionel håndtering af vold og et umiddelbart fald i arbejdsskader.

Du kan læse mere og downloade afhandlingen på denne side.

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Oprettet
11.08.14
Opdateret
06.01.22
 

 Kontakt

 
Psykiatrien Region Sjælland
​Psykiatrisk Forskningsenhed
Fælledvej 6
Bygning 3, 4. sal
4200 Slagelse
Tlf. 58 53 60 70