Søg
 

Bodil Aggernæs

Overlæge

 

​Bodil Aggernæs er ansat i en kombineret stilling som forskningslektor ved Institut for Klinisk Medicin, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet og overlæge ved Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling, Psykiatrien, Region Sjælland. Hun har sæde i Roskilde, men opgaver knyttet til børne- og ungdomspsykiatrien i hele Region Sjælland, herunder præ- og postgraduat undervisning og vejledning ved forskningsopgaver.
Bodil Aggernæs er involveret i WARM-studiet og forberedelse af WelCom-projektet i samarbejde med Institut for Psykologi og Region Syddanmark. Endvidere er hun projektansvarlig på projektet Neurokognitive Markører ved Autisme Projektet (NeuroMAP), et projekt der samarbejder med Neurologisk og Billeddiagnostisk afdeling, Sjællands Universitetshospital, samt psykofysiolog Bob Oranje fra Utrecht, Holland. Derudover er hun projektansvarlig på BU-LOFUS, et delprojekt under LOFUS projektet i Region Sjælland.
Ud over egen forskningsaktivitet har hun til opgave at støtte bredt op om igangværende forskningsaktiviteter ved Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling. Hun deltager også i at planlægge og afvikle det årlige forskningsseminar i Børne- og ungdomspsykiatrien, Region Sjælland og er medlem af Forskningsfagligt Udvalg i Region Sjælland.
Bodil Aggernæs har studeret socialantropologi et par år og efterfølgende afsluttet lægeuddannelse ved Københavns Universitet (KU). Hun er speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri og har tidligere modtaget skolarstipendium og gennemført projekt om liggetider ved Københavns Kommunes Sundhedsvæsen. Hun har i voksenpsykiatrien ved Center for Neuropsykiatrisk Skizofreniforskning (CNSR) i Region H og Københavns Universitet gennemført ph.d studium om forstyrrelser i informationsbearbejdning ved debuterende skizofreni. Hun har endvidere ledet et ambulatorium for småbørn ved Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, Region H og været ansat ved SUND Københavns Universitet som postgraduat klinisk lektor i børne- og ungdomspsykiatri i Region Øst. Hun har bred undervisningserfaring præ- og postgraduat i børne- og ungdomspsykiatri og videnskabsteori.

Forskningsinteresser

Psykopatologi og patogenese, særligt med fokus på

  • Udviklingsforstyrrelser, herunder autisme, ADHD, skizofreni
  • Psykosebegrebet
  • Identifikation af sårbarhed
  • Endofænotyper, herunder forstyrrelser i informationsbearbejdning
  • Sygdomsmekanismer – ætiologi
  • Fænomenologisk afgrænsning

Download publikationsliste
Download CV (English)

 

Oprettet
02.02.16
Opdateret
11.12.19
 

 Kontakt

 
Psykiatrien Region Sjælland
​Psykiatrisk Forskningsenhed
Fælledvej 6
Bygning 3, 4. sal
4200 Slagelse
Tlf. 58 53 60 70