Søg
 

TOP-konference

Indlæg fra konference afholdt 18.-19. november 2015

Et af de prioriterede områder for den psykiatriske forskning i Region Sjælland har været unge med psykoser. Forskningen strækker sig helt tilbage til midten af 90’erne, hvor vi i Roskilde Amt kom med i det skandinaviske forskningsprojekt om tidlig opsporing af psykoser, kaldet TIPS-projektet. Dette projekt viste, at det er muligt at opspore psykoser tidligt, hvis der bliver etableret opsporingsteam kombineret med informationskampagner. Denne kombination førte til, at patienterne var mindre syge, når de startede behandlingen op, herunder blev den suicidale adfærd også reduceret, og på lang sigt klarede de tidligt opsporede patienter sig langt bedre ved 10 års opfølgning, hvor dobbelt så mange patienter var i recovery. TIPS-projektet blev fulgt op med TOP-projektet, som har overført erfaringer med informationskampagner og opsporingsteam fra Stavanger til Region Sjælland.

Ved nærværende forskningskonference var der indlæg fra TIPS-projektet samt fra TOP-projektet. Desuden indlæg om langtidsforløbet ved psykoser, specielt undersøgelser med erfaringer fra OPUS-projekt. Endelig blev der ved forskningskonferencen sat fokus på nationale retningslinjer for diagnostik og behandling af unge med psykoser.

Erik Simonsen
Professor, forskningschef

Slides fra konferencen 2. dag kan ses nedenfor.

Professor emeritus Svein Friis: Hvad lærte vi af TIPS?
Overlæge Ulrik Helt Haahr: Betydningen af varigheden af ubehandlet psykose
Psykolog, ph.d. Jens Einar Jansen: Veje til tidlig opsporing og behandling: En kvalitativ analyse
Seniorforsker, ph.d. Lene Halling Hastrup: Vejen til behandling for personer med førstegangspsykose
Professor Alison Yung: Recent researh findings in the Ultra High Risk (prodromal) phase of first episode psychosis
Psykolog, ph.d. Stephen Austin: Longterm outcomes in first episode psychosis
Professor Jan Olav Johannessen: Nationale retningslinjer

Læs mere om TOP-projektet her​. 

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
16.12.15
Opdateret
27.06.19
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Psykiatrien Region Sjælland
​Psykiatrisk Forskningsenhed
Fælledvej 6
Bygning 3, 4. sal
4200 Slagelse
Tlf. 58 53 60 70